Carte hydrographique et de poste sur la circulation intérieure du commerce dans les États de S.M. L'Empereur d'Autriche

No Thumbnail Available
Publication date
1809.
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Chez T. Mollo,
Metrics
Export
Abstract
Description
Màrgens graduats. - Relleu representat per ombrejat. - Abundat toponímia. - Representada la xarxa de canals. - Xarxa hidrogràfica i de camins. - Divisions administratives colorejades a mà
Al cantó superior esquerre llegenda i símbols. - Al cantó inferior esquerre títol en francés en dins d'un pedestal arquitectònic rematat per una cornucòpia. - Al costat, representació del Danubi seient i darrere seu un canal per on navega una barcassa amb tres mariners. - Al cantó inferior dret títol en alemany gravat en una làpida vorejada de vegetació i al seu costat muntanya travessada per un canal. - A la part inferior llistat de la xarxa de canals
Bibliographic reference
Universitat de València. Cartoteca
Collections