Nidificación de Gorrión Común (Passer domesticus) en una grúa móvil

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
1996
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Es va trobar un niu de pardal comú situat a una grua d'una nau industrial el qual es movia contínuament distàncies de fins a 75 m. El moviment del niu no va afectar l'èxit reproductor dels pardals, els quals van alimentar els polls amb tota normalitat. Aquest lloc tan inusual d'ubicació del niu i d'altres casos publicats són exemples de l'alta adaptabilitat de l'espècie cap a indrets força humanitzats. -- A House Sparrow nest was found situated in a factory crane, which was continually moving distances of nearly 75 m. The movement of the nest did not affect the breeding success of the sparrows, which fed the nestlings normally This unusual nest site and other cases reported in the literature exemplify the high adaptability of the species to man-made environments.
Description
Bibliographic reference
Gómez Serrano, Miguel Angel 1995 Nidificación de Gorrión Común (Passer domesticus) en una grúa móvil Butlletí del Grup Català dAnellament 13 65 66