[Liber Iob cum Glossa ordinaria]

Abstract
El manuscrit transcriu el llibre de Job amb la Glossa ordinaria
Description
Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí modern) + 126 + i (pergamí modern) ; numeració moderna a llapis; numeració de quaderns (I-XV) de huit fulls
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues, tres i quatre columnes, amb nombre de línies variable. Pautat amb punta de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes anotacions marginals posteriors
Decoració: Caplletres decorades amb motius geomètrics (f. 1r i 3r); caplletres alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Manquen els fermalls originals
Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu. 2. n. 8
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 407
En el f. 126r+v, s'hi inclouen textos que han estat omesos en la transcripció de la Glossa dels fulls 108r, 112v
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica