Aristotelis Economicorum Iiber

Abstract
El còdex transcriu la versió llatina de l'Econòmica d'Aristòti traduïda per Leonardo Aretino, segueix el Comentari que el mateix traductor féu de la susdita obra; inclou a més a més, al començament del manuscrit el prefaci dedicant l'obra a Cosme de Medici
Description
Ms. il·luminat
Títol obtingut de l'explicit del llibre primer (f. 8r) i la menció de responsabilitat de l'incipit (f. 3v)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 40 (doble numeració moderna a llapis ; els 1, 34v, 38-40 en blanc) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada deu fulls ; signatures de quadern
Composició: Escrit a línia tirada a 25 línies
Escriptura: Humanística antiqua
Decoració: Orla de "bianchi girari" miniada en or i colors amb l'escut dels sobirans de Nàpols; en els títols i en algunes línies s'alternen els colors vermell i el de la tinta del manuscrit ; caplletres decorades amb "bianchi girari" miniades en or i colors
Enquadernació: Restaurada en 1973. Pell llaurada, sobre fusta, talls daurats. Manquen els fermalls
Origen: Escrit a Itàlia, probablement el tercer quart del segle XV
Signatura anterior: Ms. 721
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 721
Als fulls 2r i 14r tot coincidint amb el començament de l'obra Oeconomica d'Aristòtil i del Comentari de Leonardo Aretino, el copista ha anotat al marge superior l'abreviatura del nom de Jesucrit: "Ihs"
En el f. 1v, amb lletra del segle XVI: "En este volumen está también puesto el comento de Leonardo Aretino sobre los Economicos de Aristóteles"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica