Formación STEM en el grado de maestro : una experiencia docente

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
L'objectiu d'aquest treball és avaluar el disseny de l'assignatura TIC com a recurs didàctic en ciències i matemàtiques impartida en el grau en Mestre/a en Educació Primària de la Universitat de València, durant els cursos 2013-14 i 2014-15, a partir de l'anàlisi dels treballs de l?alumnat i les respostes a un qüestionari. La finalitat de l'assignatura és formar als mestres en l'àmbit STEM abordant l'ensenyament integrat de les ciències i les matemàtiques fent ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Els resultats mostren un elevat interès de l'alumnat per la matèria, el disseny d'activitats i el treball cooperatiu. No obstant això, es detecten algunes dificultats a l'hora de treballar de forma interdisciplinària alguns continguts de ciències i de matemàtiques en determinats cursos de primària. L?ús de les TIC en l'ensenyament de continguts STEM és una oportunitat per desenvolupar la competència digital.
Description
Keywords
Bibliographic reference
Ferrando, Irene ; Hurtado Soler, Amparo ; Beltrán Meneu, María José. Formación STEM en el grado de maestro : una experiencia docente. En: @tic. revista d'innovació educativa, 20 2018: 35-42