IJUE 2022-2023. Tema 6. Les fonts del dret de la Unió Europea

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2022
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
1. L’autonomia del dret de la Unió Europea i el seu sistema propi de "fonts del dret" 2. El dret originari de la Unió Europea 3. Els actes jurídics adoptats per les institucions de la Unió Europea 4. El Dret internacional en l'ordenament jurídic de la Unió Europea 5. Les relacions de jerarquia
Description
El document forma part dels materials docents presentants al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, convocatòria Premis Fernando Sapiña 2022 a la qüalitat lingüística en l’elaboració de materials docents en valencià i en anglès
Bibliographic reference
TORRES PÉREZ, M. (2022), Tema 6. Les fonts del dret de la Unió Europea, Curso académico 22-23, Powerpoint, 28 págs.