Pragmatica respectant a les Notes dels Actes rebuts per los Notaris difunts, y Regents de aquelles / manada publicar per lo ... Iusticia en les causes Civils ab consell de sos ... Assessors, y ... Majorals del Insigne Collegi de la preclara Art de Notaria, en lo Any 1681

No Thumbnail Available
Publication date
1681
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
En Valencia : por Iuan Llorens Cabrera ...,
Metrics
Export
Abstract
Description
Crida per a donar a coneixer la Pragmàtica, publicada el 22 d'Octubre de 1681 en la Ciutat de València
Bibliographic reference
Collections