Desenvolupament de les habilitats matemàtiques en alumnat amb espina bífida: revisió bibliogràfica

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
L’alumnat amb Espina Bífida presenta dificultats a l’hora de desenvolupar les seues habilitats matemàtiques i aquest treball suposa una revisió de les publicacions fetes al respecte, en què es parteix del concepte d’Espina Bífida. Per a la revisió s’ha realitzat una recerca bibliogràfica a les bases de dades scopus, Dialnet i Google Acadèmic, d’on s’hi han seleccionat 18 articles objecte d’anàlisi. Els resultats obtinguts han permés obtindre informació sobre els enfocaments pràctics a l’àrea de matemàtiques amb aquest col·lectiu i analitzar, així, la seua efectivitat. A més, a les conclusions extretes, es troba la necessitat de dur a terme programes d’intervenció en matemàtiques, amb l’alumnat amb Espina Bífida, des d’edats primerenques i al llarg de tota la vida, per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Aquest treball permet, que a partir de la teoria es millore la pràctica. En darrer lloc, cal seguir investigant per a millorar intervencions futures en aquest àmbit.
Description
Bibliographic reference
Cortina Ribera, Lorena ; Marín Suelves, Diana. Desenvolupament de les habilitats matemàtiques en alumnat amb espina bífida: revisió bibliogràfica. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2018, Vol. 19, no. 1: 173-197