La promoció artística de la reina Maria de Castella. Art i cultura a la Corona d'Aragó al segle XV

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2019
Reading date
21-02-2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
La present tesi aborda la figura de la reina Maria de Castella des del seu paper com a promotora de l'art en els estats peninsulars de la Corona d'Aragó en el segle XV. L'estudi té un enfocament pluridisciplinari, basat en l'aportació i transcripció d’un gran volum de documents inèdits extrets dels arxius de la Corona d'Aragó, a Barcelona, i dels Arxius del Regne de València, Municipal de València, de la Ciutat de Xàtiva, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Arxiu de la Catedral de Barcelona i Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre, completant-se amb un estudi comparatiu de determinades obres artístiques a través dels exemples que es conserven en un bon nombre de museus estatals i estrangers. Així mateix s'han elaborat una sèrie de taules per a exemplificar el personal associat a determinats departaments de la cort de la reina i altres taules per a classificar les obres d'art, segons el material de què estaven fetes, la seua tipologia o, en la mesura que siga possible, el lloc on es trobaven en el Palau del Real de València, que va ser on es va confeccionar l'inventari de tots els béns mobles que posseïa la reina després de la seua mort. L'aportació documental ens ha permès reflectir les noves fundacions i reformes fetes en convents i monestirs per part de la reina i conèixer millor la relació de la monarca amb els ordes regulars. No obstant això, encara que l'aspecte fundacional i el patrocini monàstic (sobretot a convents franciscans observants, clarisses, predicadors i jerònims) és el més important en aquest treball, la tesi comença amb un primer capítol dedicat a l'estudi del personal de la cort de la casa de la reina María. Un altre capítol està dedicat a les reformes i decoració de les diferents habitacions del palau del Real de València i, finalment, un dedicat a l'estudi complet i detallat de l'Inventari de Béns de la reina Maria. Així mateix, cal destacar la inclusió d'un itinerari de la cort de la reina des de 1416 fins a 1458, any de la seua defunció a València, en forma d'Apèndix, que resulta inèdit, i una recopilació de tot el personal de la casa/cort de Maria de Castella i la seua corresponent font documental, així com dos annexos amb la transcripció documental de les notícies referents a la fundació i reforma de cenobis o la relació de la reina amb els religiosos i religioses i dotació de rendes a aquests enclavaments religiosos. Aquesta tesi realitza un estudi de la promoció estètica de la reina Maria des d’un punt de vista transversal, el qual explora, no sols aspectes de la Història de l’Art, sinó també de la Història Cultural, la Història de les Mentalitats, La Història de la Vida Quotidiana i la Història de les Dones. En canvi, la Història de l’Art és el fil conductor de l’estudi de la cort com a espai de circulació dels béns materials, la fundació de monestirs i de la pròpia anàlisi històric-artística i simbòlica dels béns de la reina.
Description
Bibliographic reference
Collections