Memorial de totes les robes, y mercaderies qve dehven dret de general en la present Ciutat, y Regne de Valencia aixi de entrada, com de eixida, com de verdader passatge, conforme Actes de Cort, Capitols del General, vsos, pratiques y bons costums del present Regne

No Thumbnail Available
Publication date
1658
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
per Geroni Vilagrasa, junt al Moli de Rovella,
Metrics
Export
Abstract
Description
L'autor consta al començament del text
Signatures: BH Var. F-75/08
Text a dues columnes
Portada amb gravat xilogràfic de la Mare de Déu i escut de la ciutat de València
Vinyeta xilogràfica
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica
Collections