Comentari a les reformes introduïdes per la nova Llei 5/2012, de 15 d´octubre, d´Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2013
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Description
Bibliographic reference
Chaparro Matamoros, Pedro. Comentari a les reformes introduïdes per la nova Llei 5/2012, de 15 d´octubre, d´Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana. En: Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano, 2013, No. 13: 1