L'empresari. Concepte i funcions del contracte de treball. L'ngrés del treballador en l'empresa. La contractació laboral

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
El document consta de 5 temes. Es descriu l´empresari laboral, l´empresa, el centre de treball i la unitat productiva autónoma, els grups empresarials, la contracta i subcontracta d´obres i servicis, quines son les garanties de corresponsabilitat que es poden donar entre empresaris, la responsabilitat solidaria i subsidiaria, la normativa específica de la subcontractació en el sector de la construcción. la cessió il.legal de treballadors i el règim sancionador. com es pot transmetre una empresa: actes inter vius i mortis causa. el concepte i funcions del contracte de treball, prescripcio i caducitat de les accions La capacitat del treballador, lédat i la nacionalitat, infraccions i sancions, la capacitat per a contractar com empresari. La forma, la prova i els procediments de col.locació, els serveis públics d´ocupació, les agències privades, els incentius a la contractació de determinats col.lectius de treballadors. La contractació laboral tant indefinida com temporal.
Description
El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
Keywords
Bibliographic reference