Autors

Repositori DSpace/Manakin

Robles i Sabater, Ferran
Treballs
22
Descàrregues
3036
Des / Doc
132

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

 

22 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [20] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 3036
Descàrregues per document: 132

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04