Autors

Repositori DSpace/Manakin

Corbí, Josep E.
Treballs
50
Descàrregues
7352
Des / Doc
144

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

 

50 documents dipositats: Articles [35] Capítols [14] Comunicacions [1]

Descàrregues: 7352
Descàrregues per document: 144

Social
Altres perfils


Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2021-10-22 18:00:03