Autors

Repositori DSpace/Manakin

Corbí, Josep E.
Treballs
62
Descàrregues
7664
Des / Doc
121

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

 

62 documents dipositats: Capítols [18] Comunicacions [1] Articles [43] Tesis dirigides [4]

Descàrregues: 7664
Descàrregues per document: 121

Social
Altres perfils


Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Comunicacions

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-09-26 18:00:03