Ab esta van copias de dos cartas escritas la vna per los jurats de la Ciutat de Gerona, y la altra per los de la vila de Seret, de les quals veuran los treballs en ques troba la vila de Perpiña ....

No Thumbnail Available
Publication date
[1640]
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
[s. n.],
Metrics
Export
Abstract
Description
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica
Collections