Estructures encapsuladores amb valor metadiscursiu en el debat parlamentari

No Thumbnail Available
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
L?encapsulació per mitjà de noms abstractes i inespecífics (com ara conclusió, tema, realitat o problema) permet reïficar fragments discursius complexos de naturalesa predicativa i conceptualitzar-los semànticament. Així, els encapsuladors o shell nouns (Schmid 2000) constitueixen una classe funcional privilegiada per a delimitar l?estructura organitzativa de gèneres formals i mostren la vinculació entre encapsulació i metadiscurs. A partir d?un corpus de debat parlamentari en català, espanyol i anglès, i del marc teòric sobre el metadiscurs proporcionat per Hyland (2004) i Hyland & Tse (2005), aquest treball analitza la funció metadiscursiva de certes estructures amb encapsulador que reflecteixen com l?emissor organitza el discurs i interactua amb el potencial receptor. L?anàlisi d?aquestes estructures, amb graus de fixació diversos, permet establir cinc classes més o menys homogènies en les tres llengües: organitzadors textuals, adjunts oracionals, connectors lèxics (Cuenca 1998), locucions modals i dos patrons copulatius. Les classes es descriuen funcionalment, formalment i discursivament, mostrant com es vinculen al vessant textual o interpersonal del metadiscurs i sense obviar els límits difusos entre ambdues funcions.
Description
Keywords
Bibliographic reference
Marín i Jordà, Maria Josep ; Ribera i Condomina, Josep. Estructures encapsuladores amb valor metadiscursiu en el debat parlamentari. En: Caplletra: revista internacional de filología, 64 2018: 227-252