IJUE 2021-2022. Tema 7. L'aplicació del dret de la Unió Europea

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2022
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
1.- L'obligació d'aplicar el Dret de la Unió Europea. 2.- Les relacions entre el Dret de la Unió Europea i el Dret intern dels Estats membres (aplicació immediata, efecte directe, primacia i responsabilitat de l'Estat membre en cas d'incompliment). 3.- La garantia judicial de la correcta aplicació del Dret de la Unió Europea.
Description
Tema 7 de la asignatura Instituciones Jurídicas de la UE, curso académico 2021-2022
Bibliographic reference
TORRES PÉREZ, M. (2022), L'aplicació del Dret de la Unió Europea, curso académico 2021-2022, Powerpoint, 24 págs.