[Speculum Historiale. XI-XVI]

Abstract
El còdex transcriu els llibres XI-XVI de "Speculum Historiale", una de les tres parts de l'obra Speculum maius escrita per Vicent de Beauvais en el segle XIII
Description
Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + [2], 348 (els dos primers fulls estan en blanc i sense numerar, f. 344 en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals
Composició: Escrit a línia tirada a 36 línies
Escriptura: Humanística antiqua
Decoració: Escrit en caplletres, alternant les línies en or i blau; en la inicial el cap de Vespasiano en argent, està rodejada per una orla d'escola napolitana "bianchi girari" amb quatre emblemes o divises: la mata de mill, forest de puntes de diamant, l'ermini amb el lema "decorum" i el llibre obert. En la part inferior dos "putti" subjectant l'escut dels sobirans de Nàpols. Caplletres en or sobre blau, verd i roig; en els títols, epígrafs i principi de paràgrafs alternen el blau i l'or; els titolets, així com les notes marginals, en roig. Inicials majúscules alternant l'or i blau al començament i final de cada llibre, i inicials orladas (f. 59v, 116r, 186v, 233r, 286r). Les miniatures es poden atribuïr al taller de Cola Rapicano
Enquadernació: Del s. XV atribuïble a Baldassare Scariglia, restaurada en 1971, pell llaurada sobre fusta amb adorns daurats i corts daurats
Origen: Escrit a Itàlia, probablement a Nàpols amb anterioritat a 1481 tot atenent els pagaments al enquadernador Baldassare Scariglia realitzats per la tresoreria entre octubre de 1479 i febrer 1481
Signatura anterior: Ms. 789
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 44
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica