Thucididis Historiarum liber a Laure[n]tio Vallensi traductus

Abstract
El còdex transcriu els huit llibres de la Història de la guerra del Peloponès, versió llatina traduïda per Lorenzo Valla i dedicada al papa Nicolau V
Description
Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r)
Col·lació: Vitel·la, f. 218 (f. 1, 2, 3r i 218 en blanc) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls (f. 13-113, 121-201) i huit fulls (f. 113-121, 201-209)
Composició: Escrit a línia tirada a 34 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals de la mateixa mà
Decoració: Orla i decoració miniada d'escola florentina. Cercle en rosa i or que emmarca el text "In hoc codice continetur Thucydides historicus ex graeco in latinum conversus per Laurentium Vallensem" escrit en caplletres, alternant les línies en or i blau; a la part exterior dos filactèries en blau amb la llegenda en blanc, en la qual es veu repetida la divisa "Ante siempre all'agora" (f. 3v). El full enfrontat orlat amb els lemes: llibre, planta de mill, filacteri amb la llegenda "Ante siempre all'agora", teranyina, distints tipus de nucs, la seu ardent, perruca de dona i la muntanya de punta de diamant; i aus que s'enfilen per l'orla; la decoració es completa per la part inferior amb l'escut de Calàbria, tipus 3 (De Marinis), sostingut per dos parelles de "putti", una parella de cérvols enfrontats i altres dos "putti". Dins de la "Q" un personatge, tal vegada el traductor, fa entrega d'un llibre al Papa Nicolau V (f. 4r). En les altres inicials orla des de començament de llibres es troben els distints lemes de la frontispici: "I" amb el nuc (f. 5v); "H" amb el llibre (f. 38r); "I" amb la teranyina (f. 63v); "I" filacteri amb el lema "Ante siempre all'agora" (f. 89r); totes elles en or; "I" (f. 119r); "E" (f. 141r); "G" (f. 168r); "A" (f. 191v), en blau i l'orla és floral; les inicials menors sobre fons blau. Caplletres en or sobre fons blau. "Incipit" i "Explicit" en or. Titulets i postil·les marginals en roig. Miniatures atribuïdes a Francesco di Antonio del Chierico
Enquadernació: Pergamí, el llom decorat a plomí amb un motiu "a candelieri", cantells daurats
Origen: Escrit a Itàlia la segona meitat del segle XV
Signatura anterior: Ms. 804
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 392
En l'últim full de guarda pegat a la enquadernació: "S[i]g[na]to Laure[n]tio Valla 2º. N[otat]o allo imballaturo a foglio 22, partita 4ª . C."
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica