[Miscel·lània vària]

Abstract
Manuscrit miscel·lani acèfal i desordenat, especialment en la primera part. Entre parèntesi es reconstrueix l'ordre dels fulls romanents tot atenent al text. S'hi inclouen les obres següents: un receptari mèdic anònim (f. 4r-16r); el "Thesaurus pauperum" del papa Joan XXI (f. 16r-26v); "De virtutis herbarum" de Macer Floridus (f. 27r-54v); una miscel·lània astrològica (f. 54v-71v); el "Libre de mil proverbis" de Ramon Llull (f. 71v-85r); el segon llibre dels "Disticha Catonis" (f. 85r-87r); una miscel·lània catequètica i oracional (f. 87r-93v); un lapidari (f. 93v-96r); un "Almanach perpetuum translatum de arabico in latinum" (f. 96r-98v); les propietats dels signes del zodíac (f. 99r-102r); la "Forma e manera de fer l’astrolabi" (f. 102r-102v); un oracional (f. 102v-104r); fragments de la "Summa super titulis Decretalium" d'Henricus de Segusio (f. 104r-105r); una explicació de l'any bixest (f. 105r-106v); una taula de la Pàsqua (f. 106v-107r); les misses de sant Pau (f. 107r-108v); el "Llibre de Sent Soví" (f. 109r-117v); un compendi gramatical (f. 118r-133v); unes profecies (f. 134v-135v) i diferents anotacions del segle XVI (f. 135v-137v)
Description
Ms. il·luminat
Títol proporcionat pel catalogador
Col·lació: Paper, f. ii (paper) + 137 + i (paper) ; alguns reclams verticals i horitzontals ; numeració antiga amb xifres romanes i moderna a llapis
Composició: Escrit a 2 columnes (f. 1-134, 137v) i a 1 columna (f. 134v-137r); a 34 línies (f. 35rb)
Escriptura: Gòtica textual rodona amb elements humanístics. Escrit per diverses mans. Anotacions marginals i manícules dels segles XV i XVI
Decoració: Caplletres i calderons en tintes de color blau i vermell. Diverses il·lustracions al llarg del text: f. 27r àguila coronada entre dos peixos ; f. 57r figura de sant Antoni Abat; f. 99r-101r, il·lustracions amb els signes del Zodíac i en el f. 134r representacions antropomòrfiques dels quatre elements
Enquadernació: Restaurada. Pergamí amb brides de cuir. Títol al llom: Varios Tº 5
Origen: Escrit, probablement a València a la segona meitat del segle XV
Signatura anterior: 92-4-18
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 216
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica
Collections