[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]

No Thumbnail Available
Publication date
[posterior a 1276]
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
El còdex transcriu el comentari que Petrus de Tarentasia (Papa Innocenci V) féu al "librum Sententiarum Petri Lombardi", en aquest cas, el manuscrit ens proporciona el comentari al llibre I de les Sentències
Description
Ms
Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r)
Col·lació: Pergamí, f. iii (paper) + 108 + iii (paper) ; foliació original i moderna a llapis ; numeració de quaderns del I-VI. Els fulls de guarda són del segle XVI
Composició: Escrit a dues columnes a 51 línies
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies i posteriors. Als f. 1r-2v, 107v i 108r nombroses anotacions de lectura, algunes d'elles il·legibles
Decoració: Caplletres decorades en blau i vermell, calderons també en blau i vermell. En el primer quadern titolets indicant el llibre primer amb tinta de color vermell
Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor, el títol "Petrus de Tarantasio sup[er] primo Sententiarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Relligat al segle XVI tot atenent l'anotació que es llegeix parcialment al f. 108r
Origen: Escrit probablement a Òxford amb posterioritat a 1276, encara que al f. 4r hom llegeix al marge superior esquerre una rúbrica, el tenor de la qual fa al·lusió a la Universitat d'Òxford i a l'any 1350: "[......i] s[u]p[er] p[rimu]m S[ente]n[t]ia[rum] factus a[n]no d[omi]ni Mº3ºLº [.] in Oxoniense studio"
Signatura anterior: Ms. 434
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 591
En el f. 2v: "Primus Petri de Tarantasia sup[er] S[e]n[tent]ias ordinis fr[atr]u[m] p[re]dicato[rum]"
En el marge dret del f. 4r es pot llegir la següent rúbrica: "P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica