La psicoteràpia trnasforma la praxis moral?

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2017
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Aquesta recerca es va iniciar l’any 2014 amb l’objectiu principal de conèixer si els pacients que realitzen una psicoteràpia canvien la seua praxi moral. Altres objectius eren descobrir associacions significatives entre subgrups de la mostra. La mostra es va captar principalment per internet. Les dades arreplegades són: sociodemogràfiques; el qüestionari de personalitat MCMI, l’avaluació d’uns dilemes ètics amb respostes dicotòmiques i amb una explicació descriptiva. Els dilemes es dissenyaren específicament per a la recerca. L’anàlisi s’ha efectuat amb eines qualitatives (Atlas.ti) i quantitatives (SPSS) sobre una mostra vàlida de 85 subjectes, i amb la hipòtesi nul·la H0: Realitzar com a pacient un procés de psicoteràpia no incrementa l’elecció utilitarista davant de dilemes morals. Resultats: a) es rebutja la H0., fer psicoteràpia si està associada a increment d’eleccions utilitaristes; b) els subjectes de més edat són més utilitaristes; c) les personalitats compulsives amb sentiment de culpa fan eleccions deontologistes. L’articulació d’anàlisi quantitativa i qualitatiu és poc freqüent en les recerques i, en la nostra, s’ha evidenciat el seu potencial generador de significat. Es discuteix sobre els resultats, insuficiències i abast de la recerca. Es conclou amb una discussió teòrica general sobre l’interés de seguir investigant, amb una perspectiva consilient i transformadora de la violència, anticipant àrees a tenir en compte.
Description
Bibliographic reference
García García, Mikel. La psicoteràpia trnasforma la praxis moral?. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2017, Vol. 18, no. 2: 89-115