[Sancti Thomae Aquinatis Summae theologicae secunda secundae]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sancti Thomae Aquinatis Summae theologicae secunda secundae]

DSpace Repository

[Sancti Thomae Aquinatis Summae theologicae secunda secundae]

Show full item record

Exportar a Refworks
     Tomàs, d'Aquino, sant, 1225?-1274
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 479 ES-VaUB; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 479; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 479 ES-VaUB
This document is a manuscritoDate[entre 1301 i 1325]Otros títulos: Summa theologica. Secunda secundae
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 323 f. : il. ; 376 x 260 mm enquadernació 394 x 285 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: Aquest manuscrit és un llibre universitari parisenc al qual romanen algunes anotacions indicatives de les pècies, tot indicant que es tracta d'una còpia feta a partir d'un "exemplar". Transcriu la "Secunda secundae" de la "Summa theologica" de sant Tomàs d'Aquino
Materia: Teologia
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0479 https://hdl.handle.net/10550/85902
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis segons consta en l'exlibris del f. 4r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Arran de la Desamortització de 1835 s'incorporà a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 323 + i (pergamí actual) ; signatures de quadern ; reclams horitzontals dotze fulls ; anotacions de pècia ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes a 49 línies (f. 4rb). Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals contemporànies i posteriors
Decoració: Caplletra historiada i orla miniada amb motius vegetals i zoomòrfics. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb rodes de ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats el títol: SECVNDA.SECVNDE. Escut d'armes del duc de Calàbria flanquejat per les majúscules DT FG ; restes dels fermalls originals. En el tall central: 2.2
Origen: Escrit probablement a França al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. a. Plu. 1 n. 8. ; València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-6-10 ; M 605
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 479
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 4r: [Prooemium] "[rúbr.] Co[n]tinuac[i]o lib[ri] p[re]cede[n]tis ad seq[uen]tem. [text] Post [com]mune[m] [con]sid[er]at[i]o[ne]m de v[ir]tutib[us] [et] viciis [et] aliis ad mat[er]ia[m] moralem p[er]tine[n]tib[us] ... [et] sic n[ihi]l moraliu[m] erit p[re]t[er]missum"2. f. 4r-316v: [Quaestiones I-CLXXXIX] "[text] Circa [vir]tutes [i]g[itur] th[e]ologicas p[rim]o er[i]t [con]sid[er]and[um] ... [et] se[m]piternam requiem animarum ad q[uam] nos p[er]ducat ip[s]e qui promisit Ih[esu]s Ch[ristus] d[omi]n[u]s n[oste]r qui est sup[er] om[n]ia D[eu]s benedict[us] in s[e]c[u]la. Amen. Explicit. Reditte q[uod] restat m[ih]i me labore molestat"3. f. 317r-323r: [Tabula] "[rúbr.] Incipiunt capitula s[e]c[un]de p[ar]tis s[e]c[un]di libri Summe edite a f[rat]re Thoma de Aquino. Questio p[ri]ma dev[ir]tutib[us] [et] viciis in sp[ecia]li ... [text] utr[um] a[l]i[qui]s religione[m] i[n]g[re]diatur absq[ue] multo[rum] consilio. [rúbr.] Explicit ordo [et] signatio q[uesti]onum s[ecund]i lib[ri] s[ecund]e p[ar]tis fratris Thome de Aq[ui]no b[e]n[e]d[i]c[tu]s Deus. Amen"
Referencias: Inventario de los libros del Duque de Calabria (A. 1550), 136Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 208Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 536Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2312Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2103Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, p. 2312Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 66Giovanna Murano, Opere diffuse per exemplar e pecia, n. 874
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics