Materials de classe Estructura Social Contemporània
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Materials de classe Estructura Social Contemporània

DSpace Repository

Materials de classe Estructura Social Contemporània

Show simple item record

dc.contributor.author Rodríguez del Pino, Juan Antonio
dc.date.accessioned 2023-03-14T10:51:00Z
dc.date.available 2023-03-14T10:51:00Z
dc.date.issued 2023 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/85792
dc.description.abstract L'assignatura Estructura Social Contemporània del Grau en Treball Social pretén oferir als / les estudiants una visió rigorosa dels sistemes d'estratificació i de desigualtat social, centrada en les societats contemporànies que conformen l'actual sistema - món i fent especial èmfasi en la posició d'Espanya dins d'aquest. El focus d'atenció se centra en els processos de desigualtat a escala global, uns processos en què les unitats analítiques del sistema no són ja sols els individus, les famílies o les classes, sinó les pròpies nacions. Ocupen un lloc central en l'assignatura la comprensió dels conceptes bàsics per a l'anàlisi de l'estructura social entesa com a sistema, així com l'estudi dels principals camps d'anàlisi de l'estructura social a partir de les diferents perspectives teòriques que expliquen l'estratificació i la desigualtat social. També es treballarà amb dades empíriques significatives que possibiliten una comprensió adequada d'aquestes dimensions, fonamentals actualment per a l'anàlisi de la realitat social. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject estructura social es_ES
dc.subject grau treball social es_ES
dc.title Materials de classe Estructura Social Contemporània es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA es_ES
dc.interactivitytype expositive es_ES
dc.learningresourcetype slide es_ES
dc.interactivitylevel low es_ES
dc.description.abstractenglish The course Contemporary Social Structure of the Degree in Social Work aims to offer students a rigorous vision of the systems of stratification and social inequality, focusing on contemporary societies that make up the current world system, with special emphasis on the position of Spain within it. The focus of attention is on the processes of inequality on a global scale, processes in which the analytical units of the system are no longer just individuals, families or classes, but nations themselves. The understanding of the basic concepts for the analysis of the social structure understood as a system, as well as the study of the main fields of analysis of the social structure based on the different theoretical perspectives that explain social stratification and inequality, occupy a central place in the course. We will also work with significant empirical data that enable an adequate understanding of these dimensions, which are currently fundamental for the analysis of social reality. es_ES

View       (9.685Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics