Desmuntant mites biològics a l'aula de ciències. Un recopilatori dels 70 més freqüents
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Desmuntant mites biològics a l'aula de ciències. Un recopilatori dels 70 més freqüents

DSpace Repository

Desmuntant mites biològics a l'aula de ciències. Un recopilatori dels 70 més freqüents

Show simple item record

dc.contributor.author Gómez Escrivá, Daniel (coord.)
dc.date.accessioned 2023-01-09T10:52:42Z
dc.date.available 2023-01-10T05:45:06Z
dc.date.issued 2023 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84908
dc.description.abstract La margarida és una flor? Només tenim 5 sentits? Els éssers humans es poden dividir en races? El fred causa els refredats? La selva amazònica és el pulmó del planeta? El desdejuni és el menjar més important del dia? Només utilitzem el 10% del nostre cervell? Totes aquestes idees formen part dels models mentals de gran part de la població. Idees que, o bé parteixen de conceptes correctes, però mal aplicats, o són totalment falses. Així, a pesar de la sobreabundància d’informació que existeix en l’actualitat, la falta d’educació informacional i la difusió de tota mena de desordres informatius creen un caldo de cultiu perfecte per a la transmissió i replicació d’informació errònia. Aquest llibre persegueix no només recopilar i desmuntar 70 mites biològics emprant informació científica actualitzada, sinó també aportar activitats per a treballar-los a l'aula (principalment en els nivells educatius d’ESO i Batxillerat), recopilar recursos accessoris per a continuar indagant en els mateixos i donar eines per a desenvolupar una perspectiva crítica amb la informació que rebem. D’aquesta manera, volem contribuir a l’alfabetització científica de la població, tenint com a eixos vertebradors, la interdisciplinarietat, la perspectiva de gènere, el respecte a la diversitat, la promoció de la salut, la sostenibilitat i la cura del medi ambient. es_ES
dc.description.sponsorship UV-SFPIE_PID-2079949 es_ES
dc.description.sponsorship UVSFPIE_ PID-1642158 es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.source Gómez Escrivá, Daniel (coord.) (2023). Desmuntant mites biològics a l'aula de ciències. Un recopilatori dels 70 més freqüents. Universitat de València es_ES
dc.subject divulgació científica es_ES
dc.subject biologia es_ES
dc.subject didáctica de les ciències es_ES
dc.subject interdisciplinarietat es_ES
dc.title Desmuntant mites biològics a l'aula de ciències. Un recopilatori dels 70 més freqüents es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-552-8 es_ES
dc.description.abstractenglish Are daisies flowers? Do we only have 5 senses? Can human beings be divided into races? Can cold weather or being chilled cause a cold? Is the Amazon rainforest the lung of the planet? Is breakfast the most important meal of the day? Do we humans only use 10% of our cerebral capacity? All of these ideas belong to the collective mindset of our society. Ideas that either originate from hypotheses that are correct but are poorly applied, or are totally fake. Thus, despite the excessive amounts of information that is available nowadays, the lack of informational education and diffusion of all kinds of informational disorders create a breeding ground that is ideal for the transmission and reapplication for misinformation. The aim of this book is not only to compilate and dismantle 70 biological myths using up-to-date scientific information but also contribute with activities that can be used in class (mainly for secondary school levels), compilate complementary resources to keep an inquiring mindset towards the same and assist with tools to develop a critic perspective with the information that we come across. That way, we want to promote the scientific alphabetization of the population taking interdisciplinarity, gender perspective, respect for diversity, healthcare promotion and sustainability and care for the environment as its axis. es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (10.05Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics