Inscripcions romanes del País Valencià, V (Valentia i el seu territori)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Inscripcions romanes del País Valencià, V (Valentia i el seu territori)

DSpace Repository

Inscripcions romanes del País Valencià, V (Valentia i el seu territori)

Show simple item record

dc.contributor.author Corell, Josep
dc.date.accessioned 2022-10-03T08:44:21Z
dc.date.available 2022-10-04T04:45:05Z
dc.date.issued 2009 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84089
dc.description.abstract Aquest volum és la segona edició, corregida i augmentada, de les "Inscripcions romanes de Valentia i el seu territori", que incloïa les actuals comarques de l'Horta i la Ribera situada al nord del riu Xúquer. Cronològicament abasta el període que va des de l'inici de la romanització fins a la dominació musulmana. Des del punt de vista dels materials, inclou totes les inscripcions romanes, diversos "instrumenta" i algunes inscripcions cristianes. El corpus es basa tant en la consulta d'una bibliografia pràcticament exhaustiva, incloent-hi manuscrits poc aprofitats, com en la revisió autòpica de tots els materials conservats. Les fotografies i els dibuixos, disposats junt a la transcripció i als comentaris, contribueixen a una millor comprensió de tot allò esposat. Així mateix, els mapes, gràfics i índexs faciliten la consulta del corpus d'inscripcions. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;44
dc.source Corell, Josep. (2009). Inscripcions romanes del País Valencià, V (Valentia i el seu territori). Fonts Històriques Valencianes, 44. Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.subject historiografia es_ES
dc.subject fonts es_ES
dc.subject documents es_ES
dc.title Inscripcions romanes del País Valencià, V (Valentia i el seu territori) es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por épocas::Historia medieval es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-023-8 es_ES
dc.description.abstractenglish This volume is the second edition, corrected and enlarged, of "Inscripcions romanes de Valentia i el seu territori", which included the present-day regions of L'Horta and La Ribera located to the north of the river Júcar. Chronologically, it covers the period from the beginning of Romanisation to the Muslim domination. From the point of view of materials, it includes all the Roman inscriptions, several "instrumenta" and some Christian inscriptions. The corpus is based both on the consultation of a virtually exhaustive bibliography, including little-used manuscripts, and on the autopoietic revision of all the preserved materials. The photographs and drawings, arranged together with the transcription and commentaries, contribute to a better understanding of all that is presented. The maps, graphs and indexes also facilitate consultation of the corpus of inscriptions. es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (27.54Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics