Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València, I (1296-1345)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València, I (1296-1345)

DSpace Repository

Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València, I (1296-1345)

Show simple item record

dc.contributor.author Furió i Diego, Antoni (ed.)
dc.contributor.author Garcia-Oliver, Ferran (ed.)
dc.date.accessioned 2022-10-03T08:41:25Z
dc.date.available 2022-10-04T04:45:05Z
dc.date.issued 2007 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84087
dc.description.abstract El Llibre d'establiments de la ciutat de València recull les ordenances municipals promulgades pels jurats i el Consell de la capital del regne durant la primera meitat del segle XIV. Hi trobem provisions relatives a tots els aspectes que afectaven la vida de la ciutat, des del proveïment de blat i carn a la higiene pública, l'urbanisme, la defensa, la manufactura i la regulació de la prostitució. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;30
dc.source Furió i Diego, Antoni i Garcia-Oliver, Ferran (eds.). (2007). Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València, I (1296-1345). Fonts Històriques Valencianes, 30. Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.subject documents es_ES
dc.subject historiografia es_ES
dc.subject fonts es_ES
dc.title Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València, I (1296-1345) es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por épocas::Historia medieval es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-8715-3 es_ES
dc.description.abstractenglish The Llibre d'establiments de la ciutat de València (Book of Establishments of the City of Valencia) contains the municipal ordinances enacted by the juries and the Council of the capital of the kingdom during the first half of the 14th century. We find provisions relating to all aspects affecting the life of the city, from the supply of wheat and meat to public hygiene, town planning, defence, manufacturing and the regulation of prostitution. es_ES
dc.accrualMethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (5.860Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics