Aplicació de la crítica immanent als mitjans en línia i a les crisis socials a Myanmar: una anàlisi del discurs de la representació de la minoria Rohingya
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Aplicació de la crítica immanent als mitjans en línia i a les crisis socials a Myanmar: una anàlisi del discurs de la representació de la minoria Rohingya

DSpace Repository

Aplicació de la crítica immanent als mitjans en línia i a les crisis socials a Myanmar: una anàlisi del discurs de la representació de la minoria Rohingya

Show simple item record

dc.contributor.advisor Herzog, Benno
dc.contributor.author Roe, Jasper
dc.contributor.other Departament de Sociologia i Antropologia Social es_ES
dc.date.accessioned 2022-04-06T07:37:52Z
dc.date.available 2022-04-07T04:45:06Z
dc.date.issued 2022 es_ES
dc.date.submitted 05-04-2022 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/82183
dc.description.abstract Aquesta investigació té com a objectiu comprendre la representació del grup minoritari rohingya i les crisis de refugiats i desplaçament associades en els mitjans de comunicació en línia amb el Regne Unit. La investigació utilitza una metodologia d'Anàlisi del Discurs Assistit per Corpus i l'interpreta des de la perspectiva de la crítica immanent. Es demostra que existeix una contradicció entre la representació de tals crisis i els objectius generals que la societat globalitzada moderna pretén aconseguir. Això presenta una possible contradicció en les estructures subjacents de la societat i l'espai públic, la qual cosa justifica una investigació continua per a comprendre completament tals processos socials. El projecte d'investigació utilitza un corpus especialitzat, específicament dissenyat, i aplica un marc nou utilitzant tècniques quantitatives i qualitatives per a analitzar el text amb la finalitat de situar i comprendre les normes socials presents en el discurs, i comparar-les amb les normes aspiracionales de la societat globalitzada moderna. En resum, els resultats tenen àmplies implicacions per als estudis de refugiats, estudis de crisis humanitàries, sociologia, lingüística aplicada i estudis de mitjans de comunicació. La metodologia de combinar la crítica immanent amb els Estudis del Discurs Assistits per Corpus es mostra possible i ofereix un marc flexible per a interpretar el discurs i les normes socials a través de l'anàlisi textual en futurs projectes d'investigació. es_ES
dc.format.extent 306 p. es_ES
dc.language.iso en es_ES
dc.subject Discurs es_ES
dc.subject Mitjans es_ES
dc.subject Crítica Immanent es_ES
dc.subject Estudis del Discurs Assistits per Corpus es_ES
dc.title Aplicació de la crítica immanent als mitjans en línia i a les crisis socials a Myanmar: una anàlisi del discurs de la representació de la minoria Rohingya es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco Social Sciences es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::ANTROPOLOGÍA ::Antropología social es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Grupos Sociales::Tribus es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Comunicaciones sociales es_ES
dc.description.abstractenglish This investigation aims to understand the representation of the Rohingya minority group and associated refugee and displacement crises in UK online news media. The research undertakes a corpus-assisted discourse analysis methodology and interprets this from the perspective of immanent critique. The findings demonstrate that there is a contradiction between the representation of such crises, and the overarching goals that modern globalized society aims to achieve. This presents a possible contradiction in the underlying structures of society and the public arena, warranting continued investigation to fully understand such social processes. The research project uses a purpose-built specialised corpus and applies a novel framework using both quantitative and qualitative techniques to analyse text in order to locate and understand social norms present in the discourse, and measure these against the aspirational norms of modern globalized society. In summary, the findings have broad implications for refugee studies, studies of humanitarian crises, sociology, applied linguistics, and media studies. The methodology of combining immanent critique with corpus-assisted discourse studies is shown to be possible and offers a flexible framework for interpreting discourse and social norms through textual analysis in future research projects. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (3.934Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics