Educació postural: avaluació dels coneixements de la salut de l'esquena en activitats de la vida diària en estudiants d'Educació Secundària
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Educació postural: avaluació dels coneixements de la salut de l'esquena en activitats de la vida diària en estudiants d'Educació Secundària

DSpace Repository

Educació postural: avaluació dels coneixements de la salut de l'esquena en activitats de la vida diària en estudiants d'Educació Secundària

Show simple item record

dc.contributor.advisor Monfort Pañego, Manuel
dc.contributor.advisor Miñana Signes, Vicente
dc.contributor.author Bosch Bivià, Antonio Hans
dc.contributor.other Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal es_ES
dc.date.accessioned 2022-03-08T09:09:47Z
dc.date.available 2022-03-09T05:45:05Z
dc.date.issued 2022 es_ES
dc.date.submitted 03-03-2022 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/81852
dc.description.abstract Objectiu: Dissenyar i validar un qüestionari sobre coneixements de la salut i la cura de l’esquena en activitats de la vida diària en joves També analizar diferents models de puntuació de les respostes. Metodologia: Es va seguir un mètode general de prospectiva (Delphi), amb el consens d’un grup de sis experts. Estudi de consistencia interna i fiabilitat en una mostra de 89 xics i 80 xiques. Amb les dades obteses aplicació de cinc models de puntuació basats en donar un pes diferent a les respostes. Consistència interna del qüestionari calculada amb l'Alfa de Cronbach amb cadascú dels models. Estudi de la fiabilitat amb l'anàlisi de mesures repetides test-retest i l’estudi de l’error de mesura amb la representació gràfica dels valors descrita per Bland i Altman. Es calcularen les desviacions estàndard de les diferències, la prova t per a una mostra amb les diferències, els coeficients de correlació intraclasse i els seus intervals de confiança del 95%, l’error estàndard de mesura, el canvi mínim detectable i el coeficient de reproductibilitat. Efecte sòl/sostre calculat amb els percentatges de resposta més alts i més baixos en les puntuacions del primer passe. Per a l'anàlisi de la capacitat discriminatòria de les puntuacions obtingudes es van utilitzar les mitjanes totals del primer passe, es va reagrupar la variable en quatre grups per quartils i es va aplicar una ANOVA d'un factor entres el quartil 1 y el quartil 4. Resultats: Anàlisi de la validesa tots els valors obtesos sobre la consistència interna són iguals o majors a .6 Als diferents models, l'Alfa de Cronbach va oscil·lar entre .6 i .7. En la representació de les puntuacions mitjanes de totes dues passades i el càlcul del pendent de la seua funció lineal hi ha una relació positiva entre les mesures. El valor del pendent, en tots els models al voltant de .7 excepte en el model C que va ser de .56. L’índex de determinació va mostrar un nivell de coherència de les mesures reals amb les teòriques moderat Coeficient de correlació entre les puntuacions i el coeficient de correlació intraclasse igual o major a .75. Error de mesura i límits d'acord de les puntuacions calculats a partir de la desviació típica de la diferència de les mitjanes van indicar una probabilitat molt baixa de ser diferents entre ells. L'efecte sòl/sostre va indicar que aquest efecte no es va produir L'anàlisi de regressió de les mitjanes i diferències de les puntuacions totals de tots els models va indicar un augment significatiu de les diferències en les puntuacions a mesura que el valor mitjà d'aquestes va augmentar. Les diferències entre tots els models van ser significatives. Conclusions: Es presenta un qüestionari per a mesurar els coneixements sobre la postura corporal i la cura de l'esquena en activitats de la vida diària en adolescents validat. Es determina que les mateixes dades, es poden analitzar utilitzant diferents models, proporcionant cadascun d#aquests informació diferent. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject salut postural es_ES
dc.subject dolor lumbar es_ES
dc.title Educació postural: avaluació dels coneixements de la salut de l'esquena en activitats de la vida diària en estudiants d'Educació Secundària es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (4.564Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics