Manual Teòric. Psicologia Fisiològica II. Grau de Psicologia
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Manual Teòric. Psicologia Fisiològica II. Grau de Psicologia

DSpace Repository

Manual Teòric. Psicologia Fisiològica II. Grau de Psicologia

Show simple item record

dc.contributor.author Gadea Domenech, Maria Engracia
dc.date.accessioned 2021-10-13T07:10:33Z
dc.date.available 2021-10-13T07:10:33Z
dc.date.issued 2021 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/80434
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València (i es puja ja corregit) es_ES
dc.description.abstract Es presenta en aquest document un manual teòric especialment dirigit als alumnes de l'assignatura “Psicologia Fisiològica II”, pertanyent al Grau en Psicologia de la Universitat de València, encara que també el poden consultar altres interessats en el tema. El manual desenvolupa els cinc grans blocs que aborda l'assignatura. En primer lloc, es descriuen les bases biològiques de l'emoció, l'estrès i l'agressió, amb especial referència a la por en relació amb l'amígdala i a l'escorça prefrontal com a estructura que controla i gestiona les emocions. A continuació, es descriuen les bases biològiques de l'aprenentatge i la memòria, oferint tant informació bàsica, a través d'estudis amb animals, com a clínica, estudiant les principals patologies causants d'amnèsia retrògrada i anterògrada, així com aprofundint especialment en l'hipocamp i estructures relacionades. El tercer bloc es dedica a les bases biològiques dels processos cognitius superiors, incloent les diferències entre els hemisferis cerebrals en els humans. El quart introdueix la psicobiologia del llenguatge, amb una breu referència a les afàsies i lesions relacionades. Finalment, l'últim bloc es dedica a la psicobiologia dels trastorns mentals, repassant les principals troballes neurocientífiques descrites en l'esquizofrènia i en altres trastorns com la depressió, ansietat o trastorn obsessiu compulsiu. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Psicobiologia es_ES
dc.subject Emoció es_ES
dc.subject Memòria es_ES
dc.subject Aprenentatge es_ES
dc.subject Llenguatge es_ES
dc.subject Trastorns mentals es_ES
dc.title Manual Teòric. Psicologia Fisiològica II. Grau de Psicologia es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel very low es_ES
dc.description.abstractenglish This document presents a theoretical manual especially aimed at students of the course entitled "Physiological Psychology II", belonging to the Degree in Psychology at the University of Valencia, although it can also be consulted by others interested in the subject. The manual develops the five main blocks addressed in the course. First, the biological bases of emotion, stress and aggression are described, with special reference to fear in relation to the amygdala, and to the prefrontal cortex as a structure that controls and manages emotions. Next, the biological bases of learning and memory are described, offering both basic information, through animal studies, as well as clinical information, studying the main pathologies that cause retrograde and anterograde amnesia, as well as delving especially into the hippocampus and related structures. The third block is dedicated to the biological bases of higher cognitive processes, including the differences between the cerebral hemispheres in humans. The fourth introduces the psychobiology of language, with a brief reference to aphasia and related injuries. Finally, the last block is dedicated to the psychobiology of mental disorders, reviewing the main neuroscientific findings described in schizophrenia and other disorders such as depression, anxiety or obsessive compulsive disorder. es_ES

View       (793.7Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics