[Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 489 ca
dc.contributor.author Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 489 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 489 ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.date.accessioned 2021-09-28T12:13:08Z
dc.date.available 2021-09-28T12:13:08Z
dc.date.created [entre 1275 i 1300] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1300] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0489 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/80385
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. 208 (f. 208 en blanc) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes i alguns fulls a línia tirada, nombre de línies variable ; pautat amb mina de plom ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Nombroses anotacions marginals d'època medieval ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades amb motius zoomòrfics i vegetals. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, de rodes amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; restes dels fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "LEVI. NVME. DEVTERO" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, en l'últim quart del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-5-2, M 615 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 489 ca
dc.description En el f. 2r hom troba una anotació del s. XVI en la qual s'informa del contigut dels llibres Levític, Nombres i Deuteronomi ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu els llibres Levític, Nombres i Deuteronomi, acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3r-71v: [Leviticus] f. 3r+v: [Prothemata] "[text] Es[ychiu]s querendum est quare liber iste Levititus dicatur ... sp[irit]ual[is] sensus tanquam divinitas sentitur" ; f. 4r-71v-: [Leviticus] "[text] Vocavit au[tem] Moysen [et] locutus est ei dominus de tabernaculo testimonii dicens ... hec sunt precepta que ma[n]davit d[omi]n[u]s Moysi et ad filios Isr[ae]l in monte Synai" ; f. 3v-71v: [Glossa marginalis] "[text] Es[ychiu]s vocavit a[utem] [et] c[etera] s[e]c[un]d[u]m LXX revocavit sicut s[e]c[un]d[u]m eosd[em] revocavit Deus ... p[er]fecta enim demonstrata sunt q[uia] intentionem divinam celeste[m]q[ue] gerunt" ; f. 4r-71v: [Glossa interlinearis] "[text] LXX revocavit ... qui infirmi [et] n[on] capaces mist[er]ii" [Stegmüller 11783 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 72r-154v: [Numeri] f. 72r+v: [Prothemata] "[text] Divinis num[er]is n[on] om[ne]s digni sunt ... cetere in suis locis exponentur cum de mansionib[us] p[er] ordinem agetur pateat eciam q[uo]d ideo hic XI prime mansiones exponuntur q[uia] in duodecima i[d est] Synai incip[it] hic liber" ; f. 73r-154v: [Numeri] "[text] Locutusq[ue] e[st] D[omi]n[u]s ad Moysen in deserto Synai ... in campestrib[us] Moab sup[er] Iordanem contra Iericho" ; f. 73r-154v: [Glossa interlinearis] "[text] Sapientissimum hebreo[rum] ... pia actio. In ecc[lesi]a catholica" ; f. 73r-154v: [Glossa marginalis] "[text] LXX omnis qui p[ro]ced[it] in virtute Isr[ae]l [et] c[etera] q[ui] ergo p[ro]cedit in virtute numeratur [et] in virtute tantum Isr[ae]l ... [et] sic creditur fuisse in anno egressionis Isr[ae]l ab Egypto" [Stegmüller 11784 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 155r-207v: [Deuteronomium] f. 155r-207v: [Deuteronomium] "[text] Hec sunt verba que locutus est ad Moyses ad omnem Isr[ae]l ... que fecit Moyses coram universo Isr[ae]l"; f. 155r-207v: [Glossa marginalis] "[text] R. Ier[onimus]. Hec sunt v[er]ba q[ue] l[ocutus] M[oyses] [et] c[etera]. Principium Deut[er]onomii tytulus e[ss]e videtur tocius op[er]is ... p[er] Ih[esu]m Ch[ristu]m qui est finis legis ad iusticia[m] omni credenti" ; f. 177r-207v: [Glossa interlinearis] "[text] Docendo. Lex. Iudaicum ... misit s[cilicet] ut fac[er]et" [Stegmüller 11785 ca
dc.format.extent 208 f. : il. ; 320 x 232 mm enquadernació 338 x 255 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.isformatof També disponible la versió en línia ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ca
dc.relation.isreferencedby Glossae Scripturae Sacrae electronicae, ed. Martin Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018. Consulta 16/09/2021 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Levític Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Nombres Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Deuteronomi Comentaris lemac ca
dc.title [Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. Pentateuc. Llatí. Seleccions ca
dc.title.alternative Bíblia. Levític. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Nombres. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Deuteronomi. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0489/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 3r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Amb posterioritat, arran de la desamortització de Mendizábal, ingressà a la Biblioteca de la Universitat ca
dc.description.handdesc Llatí ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics