[Evangelia secundum Lucam et Iohannem cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Evangelia secundum Lucam et Iohannem cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Evangelia secundum Lucam et Iohannem cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 474 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 474 ca
dc.contributor.author Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 474 ca
dc.date.accessioned 2021-07-20T07:25:13Z
dc.date.available 2021-07-20T07:25:13Z
dc.date.created [entre 1300 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1300 i 1325] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0474 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/79984
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) i (paper) + 152 + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues i tres columnes i a línia tirada amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica ca
dc.description Decoració: Caplletres il·luminades i decorades, calderons i titolets alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "LVC.IOAN.T.XII" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 600 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 474 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu els Evangelis de Lluc i Joan acompanyats de la Glossa ordinaria corresponent ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-92r: [Lucas] f. 1r+v: [Prologus beati Hieronymi in Lucam] "[text] "Lucas syrus nat[i]o[n]e [et] antiochenus arte medicus ... q[ua]m fastidientib[us] p[ro]desse [sic]" [PL 30, 643-644] ; De Bruyne, XIII, 6.3, p. 172 ; Stegmüller 3437] f. 1r+v: [Glossa interlinearis] "[text] V[e]l antyocensis ... Laudem humanam. Pro ut" ; f. 1v: [Alius prologus] "[text] Lectorem obsecro stuidose paginas ... mentis mee favorib[us] m[e]iq[ue] memor benigne" ; f. 1v-92r: [Evangelium sec. Lucam] "[text] Quoniam q[ui]dem m[u]lti conati su[n]t ordinare narrat[i]one[m] ... Et erant in te[m]plo semp[er] lauda[n]tes [et] benedicentes Deu[m]. Explicit Luc[am]" ; f. 1v-92r: [Glossa interlinearis] "[text] B[eda]. Ut Basilides et Appelles ... resurrectionis celos videat penetrare" ; f. 1v-92r: [Glossa marginalis] "[text] Lucas de omnib[us] que fecit Ihe[su]s ... q[ua]ndo re[vertatur] a nuptiis. Explicit Lucas" [Stegmüller 11829 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 92v-152r: [Iohannes] f. 92v-93v: [Prologus in evangelium Iohannis] "[text] Hic est Ioh[ann]es ev[a]ngelista un[us] ex discip[u]lis D[omi]ni ... [et] Deo magisterii doctrina servet[ur]" [PL 92, 633-636] ; De Bruyne, XIII, 6.4, p. 173 ; Stegmüller 1680] ; f. 92v-93v: [Glossa interlinearis] "[text] Ecce n[ome]n [sic]. [Ve]l Do[mino] ... v[e]l nescientib[us] [ve]l [Desiderii] um [ve]l esset" ; f. 92v-93r: [Glossa marginalis] "[text] Vinum aliud e[st] nuptiale aluid sp[irit]uale ... [et] sic humanis m[en]tib[us] intimare" ; f. 92v-93r: [Praefatio] "[text] Aug[ustinus]. Omnib[us] divine script[ur]e paginis ev[a]ng[e]l[iu]m excellit ... virginem virgini [com]m[en]davit" [PL 35, 1377-1379 ; Setegmüller 11830,1] ; f. 93v-152r: [Evangelium sec. Iohannem] "[text] In principio erat verbum et verbum erat ap[u]d Deum ... ne ipsum arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libros. Explicit Ioh[ann]es ev[a]ng[e]lista" ; f. 93v-152r: [Glossa interlinearis] "[text] In princi[pio] i[d est] in patre qui e[st] principium sine principio ... q[ua]ntum ad intelligentiam" ; f. 93v- [Glossa marginalis] "[text] B[eda]. Cont[ra] eos q[ui] p[ro]p[ter] te[m]poralem Ch[rist]i nativitatem dicebant ... verba videantur excedere fidem per yp[er]bolem" [Stegmüller 11830 ca
dc.format.extent 152 f. : il. ; 383 x 263 mm enquadernació 397 x 283 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Bruyne, Donatien de, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latine ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Lluc Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Joan Comentaris lemac ca
dc.title [Evangelia secundum Lucam et Iohannem cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. Lluc. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Joan. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0474/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes", arran la desamortitzió de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Unversitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics