[Libri Isaias, Ieremias et Lamentationes cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Isaias, Ieremias et Lamentationes cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Isaias, Ieremias et Lamentationes cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 470 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 470 ca
dc.contributor.author Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 470 ca
dc.date.accessioned 2021-07-05T12:06:42Z
dc.date.available 2021-07-05T12:06:42Z
dc.date.created [entre 1300 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1300 i 1325] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0470 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/79876
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + iii (paper) + 208 + ii (paper) + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues i tres columnes i a línia tirada amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades, calderons i titolets alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "ISAIAS.HIEC.T.VIII" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 596 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 470 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu els llibres d'Isaïes, Jeremies i Lamentacions, acompanyats de la Glossa ordinaria corresponent ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-88v: [Isaias] f. 1r-2r: [Prologus Hieronymi in librum Isaiae] "[text] Nemo cum p[ro]ph[et]as v[er]sib[us] viderit esse descriptos ... ne iudei de falsitate sc[ri]ptura[rum] ecc[les]iis eius diucius [i]nsultare[n]t" [PL 28, 771-774] ; f. 1r+v: [Glossa marginalis] "[text] Ier[onymus]. Nemo putet me Ysaiam brevit[er] p[os]se expon[er]e ... edit[i]o[n]e nolui libros explanationis extend[er]e" ; f. 1r+v: [Glossa interlinearis] "[text] I[d est] divisiones ... p[ro]ph[et]iam" ; f. 2r-88v: [Isaias] "[text] Visio Ysaie filii Amos quam vidit sup[er] Iudam [et] Ierusalem ... [et] erunt usq[ue] ad sacietatem visionis omni carni. Explicit libter Ysaie p[ro]ph[et]e" ; f. 1v-88v: [Glossa marginalis] "[text] Visio Ysaie [et] c[etera]. P[ro] Iuda in quo figurantur due t[ri]b[us] LXX [et] Theodotio ... [et] ignis devorat ligna sic m[er]or [et] t[ri]sticia excrucia cor viri" ; f. 2r-88v: [Glossa interlinearis] "[text] Sp[irit]ual[is]. Hec est. V[er]ecundie se quasi de alio ... letabit[ur] iustus cum viderit vind[i]c[t]am. S[an]c[t]is" [Stegmüller 11807 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 88v-171r: [Ieremias] f. 88v-89r: [Prologus Hieronymi in Jeremiam] "[text] Ieremias p[ro]ph[et]a cui hic prolog[us] scribitur ... quam cotidie novi aliquid sc[ri]ptitante[m] insaniam in iudeorum [sic] p[ro]vocare" [PL 28, 847-850] ; f. 89r-171r: [Ieremias] "[text] Verba Ieremie filii Elchie de sac[er]dotib[us] qui fu[eru]nt in Anathoth in t[er]ra Beniamin ... p[er] si[n]g[u]las dies usq[ue] ad die[m] mortis sue cu[n]ctis dieb[us] vite eius" ; f. 88v-171r: [Glossa marginalis] "[text] Or[igenes]. Deus ad b[e]n[e]faciend[um] p[ro]mpt[us] est ad puniend[um] dissimulator ... [et] de penis lib[er]ans quieti [et] honori restituit" f. 89r-171r: [Glossa interlinearis] "[text] H[ec] s[un]t. Viculus est in t[er]tio ab urbe miliario. Ecce locus ... nepos Nabuch[odonosor]" [Stegmüller 11808 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 171r-208v: [Lamentationes Ieremiae sive Treni] f. 171r-172r: [Prothemata] "[text] Sunt cantica cantico[rum] sunt [et] lam[en]tat[i]o[n]es lam[en]tat[i]onum ... [et] p[er]spicat[i]ori viam aperio lectori" ; f. 172r-208v: [Lamentationes] "[text] Quomodo sedet sola civitas ... s[ed] p[ro]iciens repulisti nos irat[us] es [contr]a nos vehem[en]t[er]" ; f. 172r-208v: [Glossa marginalis] "[text] Quomodo sed[et] so[la] ci[vitas] [et] c[etera]. Subv[er]sionem mis[er]ie civitatis [et] ruinam celestis p[o]p[u]li no[n] solu[m] sub chaldeis accidisse ... ite maled[i]c[ti] in igne[m] et[er]nu[m] cum iam nec p[e]ni[tenti]e nec venie locus erit"; f. 172r-208v: [Glossa interlinearis] "[text] Doct[r]ina. Quomodo affectuose admirative ... ut pat[er] n[on] irascaris ut iudex. Peccatis n[ost]ris. Contrarios t[ib]i" [Stegmüller 11809 ca
dc.format.extent 208 f. : il. ; 385 x 265 mm enquadernació 400 x 286 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Patrologia Latina ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Isaïes Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Jeremies Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Lamentacions Comentaris lemac ca
dc.title [Libri Isaias, Ieremias et Lamentationes cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. Profetes. Llatí. Seleccions ca
dc.title.alternative Bíblia. Isaïes. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Jeremies. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Lamentacions. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0470/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes", arran la desamortitzió de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Unversitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics