Tertia, quarta et quinta pars collectorii sermonum sancti Augustini
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Tertia, quarta et quinta pars collectorii sermonum sancti Augustini

DSpace Repository

Tertia, quarta et quinta pars collectorii sermonum sancti Augustini

Show simple item record

dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430 ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 0481 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0481 ca
dc.creator Robertus de Bardis, -1346 ca
dc.date.accessioned 2021-06-22T09:33:42Z
dc.date.available 2021-06-22T09:33:42Z
dc.date.created [entre 1350 i 1375] ca
dc.date.issued [entre 1350 i 1375] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0481 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/79791
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iiii (paper) + 307 (p. 94-96, 388 en blanc) + iiii (paper) ; reclams cada 8, 10 i 12 fulls ; foliació original en números romans i foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes, a 54 línies (f. 1r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies i posteriors ca
dc.description Decoració: Al començament de cadascuna de les parts miniatures representant a sant Agustí predicant a diversos membres de la clerecia, caplletres miniades i orla (f. 1r, 48r i 194r). Caplletres decorades a l'inici dels sermons. Titolets amb tintes de color blau i vermell; reclams inscrits en cartel·les figurades, amb motius antropomòrfics i zoomòrfics ca
dc.description Enquadernació: Plateresca, pell verda sobre fusta. Es conserven restes dels antics fermalls. Ferros freds amb motius vegetals, mascarons, trofeus i medallons. En la coberta anterior, amb ferros daurats l'escut d'armes del Duc de Calàbria i el títol: "TERTIA: QVAR QVINT: PARS. SER: AVGVSTI" ca
dc.description Origen: Escrit, probablement a França a la segona meitat del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu.1 n. 20 ; Universitat de València. Biblioteca Històrica, 89-6-1 ; M 607 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 481 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu les parts tercera, quarta i cinquena del "Collectorium sermonum sancti Augustini" compilat per Robertus de Bardis ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1-47: "[rúbr.] Incipit t[er]cia p[ar]s collectorii s[er]monu[m] s[an]c[t]i Augustini Yponens[is] ep[iscop]i de verbis et scripturis Vet[er]is Testamenti. Incipit s[er]mo seu a[m]monitio eiusdem per q[ua]m ostenditur quam bonu[m] sit lect[i]o[n]e[m] divinam leg[er]e et q[ua]m manum ab illa [ve]l eius inquisit[i]one desinere" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 49-194: [rúbr.] "Incipit quarta pars collectorii s[er]mo[n]u[m] sancti Augustini Yponens[is] ep[iscop]i de verbis [et] scripturis Novi Testamenti. Incipit s[er]mo eiusdem de v[er]bis Domini Math[e]i t[er]cio: agite p[e]ni[tenti]am appropimq[ua]bit enim regnum celorum" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 195-308: "[rúbr.] Incipit quinta pars coll[e]ctorii s[er]monum sa[n]cti Aug[us]tini Ypponens[is] ep[iscop]i de ornamentis [et] impedimentis ecc[lesi]e sive fidelium et de retribut[i]o[n]ib[us] ultimis bono[rum] et malorum. Incipit s[er]mo primus s[an]c[t]i Aug[us]tini de doctrina ecc[lesi]e sive de disciplina christianorum" ca
dc.format.extent 615 p. : il. ; 378 x 246 mm enquadernació 390 x 250 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Inventario de los libros de Don Fernando de Aragón, duque de Calabria, p. 7, n. 52 i p. 90, n. 35 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 371 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 40 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1940 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, p. 94, n. 40 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 22 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 44 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV t. II p. 651(a ca
dc.relation.isreferencedby Pozzi, G., Roberto de' Bardi e S. Agostino, en Italia medioevale e umanistica 1, 1958, p. 139-153 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Tertia, quarta et quinta pars collectorii sermonum sancti Augustini la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0481/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. r: "Es de la Librería de S. Miguel de los Reyes (Lit. B. Plu. 1. n. 20)". Posteriorment, en l'any 1837 passà a formar part de la col·lecció bibliogràfica de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22018712 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0481 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics