[Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Leviticus, Numeri et Deuteronomium cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 464; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 464; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 464
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: Bíblia. Pentateuc. Llatí. SeleccionsBíblia. Levític. LlatíBíblia. Nombres. LlatíBíblia. Deuteronomi. Llatí
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 239 f. : il. ; 381 x 260 mm enquadernació 396 x 286 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu els llibres Levític, Nombres i Deuteronomi, acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria"
Materia: Bíblia. Levític Comentaris
Bíblia. Nombres Comentaris
Bíblia. Deuteronomi Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0464 https://hdl.handle.net/10550/79379
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r : "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Amb posterioritat, arran de la desamortització, ingressà a la Biblioteca de la Universitat
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) i (paper) + 239 + i (paper) i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes i alguns fulls a línia tirada, nombre de línies variable ; pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres miniades amb motius antropomòrfics i vegetals. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Levi. Nume. Dvte. Th."
Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 89-06-10 ; M 590
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 464
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-76r: [Leviticus] f. 1r: [Prothemata] "[text] E[sychiu]s querendum est q[ua]re liber iste Levititus dicatur ... spiritualis sensus tanq[ua]m divinitas se[n]titur" ; f. 1v-76r: [Leviticus] "[text] Vocavit au[tem] Moysen [et] locutus e[st] ei D[omi]n[u]s de tabernaculo testimonii dicens loquere ... hec sunt precepta que mandavit D[omi]n[u]s Moysi [et] ad filios Isr[ae]l in monte Synay. Explicit liber Levitici" ; f. 1v-76r: [Glossa interlinearis] "[text] LXX revocavit ... qui infirmi [et] no[n] capaces misterii" ; f. 1v-76r: [Glossa marginalis] "[text] E[sychiu]s vocavit au[tem] [et] c[etera] s[e]c[un]d[um] LXX revocavit sicut s[e]c[un]d[u]m eosdem revocavit D[eu]s ... p[er]fecta enim demonstrata s[un]t q[uia] inte[n]tione[m] divina[m] celestemq[ue] gerunt" [Stegmüller 117832. f. 76v-176v: [Numeri] f. 76v-78v: [Prothemata] "[text] Liber iste [et] ordine historie et misterio quarto loco ponitur in lege ordine historie... cetere in suis locis [con]veniencius exponentur" ; f. 77v-175v: [Numeri] "[text] Locutusq[ue] est Dominus ad Moysen ... in capest[r]ibus [sic] Moab sup[er] Iordane[m] [con]tra Iericho. Explicit liber Numeri" ; f. 77v-175v: [Glossa interlinearis] "[text] Q[ua]si q[ue] d[icu]n[tu]r ut v[er]ba d[omi]ni pe[n]sent[ur] ... pia actio in ecc[lesi]a catholica" ; f. 78r-176v: [Glossa marginalis] "[text] Or[igenes] All[egorice] o[mn]ium viro[rum] f[ortium] e[x] Is[rael] [et] c[etera] LXX om[n]is qui p[ro]cedit in virtute Isr[ae]l [et] c[etera] ... deinde sequitur distinctio personarum semper his verbis quod iste prestare dignetur qui cum patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in eternum" [Stegmüller 117843. f. 176v-239r: [Deuteronomium] f. 176v: [In Deuteronomium / Anonymus] "[text] Causa scribendi hu[n]c libru[m] fuit ut q[ue] f[a]c[t]a ... discip[u]l[u]s ille q[uem] diligebat Ih[esu]s [et] c[eter]a" [Stegmüller 9871] ; f. 176v-177r: [Prothemata] "[text] Fasciculus mirre dilectus m[ih]i mirra arbor aromatica ... [et] ita XLII mansiones" ; f. 177r-239r: [Deuteronomium] "[text] Hec s[un]t v[er]ba que locutus est Moyses ad o[mnem Isr[ahe]l ... que fecit Moyses coram universo Israel. Explicit lib[er] Deut[er]onomii"; f. 177r-: [Glossa marginalis] "[text] Ier[onimus]. Exunt verba h[ec] su[n]t v[er]ba que lo[cutus] e[st] Mo[yse]s [et] c[eter]a. Pri[n]cipium Deut[er]onomii tytulus e[ss]e videtur tocius op[er]is ... p[er] Ih[es]um Ch[ristu]m qui est finis legis ad iusticiam omni credenti" ; f. 177r-239r: [Glossa interlinearis] "[text] Docendo. Lex. Iudaicu[m] ... misit scilicet ut faceret" [Stegmüller 117854. f. 239r: [Introitus in totam Bibliam / Anonymus] "[text] Bibliotheca interpretatur librorum repositio ... ad Philenomen una ad Hebreos una ..." [Stegmüller 9883
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics