[Libri Genesis et Exodus cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Genesis et Exodus cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Genesis et Exodus cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 463 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 463 ca
dc.contributor.author Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 463 ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.date.accessioned 2021-05-24T11:54:10Z
dc.date.available 2021-05-24T11:54:10Z
dc.date.created [entre 1300 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1300 i 1325] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0463 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/79378
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) i (paper) + 203 + i (pergamí actual) i (paper) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes, amb nombre de línies variable i l'últim full a línea tirada ; pautat amb mina de plom ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades amb motius antropomòrfics i vegetals. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Gene. Exo. Tho. I." ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 89-06-09; M 589 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 463 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu el text dels llibres Gènesi i Èxode acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria" ca
dc.description.tableofcontents 1. 1r-101r: [Genesis] 1r-2v: [Prothemata ] "[text] Cum om[ne]s divinos libros legimus in tanta multitudine ... que no[n] simul p[ro]deunt p[er] t[em]p[o]ris i[n]crementa" ; f. 2v-101r: [Genesis] "[text] In principio creavit Deus celum et terram ... [et] [con]ditus aromatib[us] repositus e[st] in loculo i[n] Egypto. Explicit liber Genesis" ; f. 2v-101r: [Glossa marginalis] "[text] A[u]g[ustinus]. In principio fecit D[eu]s ce[lum] [et] terram non dicit i[n] pri[n]cipio dixit D[eu]s fiat celu[m] [et] c[etera] [et] f[a]c[t]a sunt celu[m] [et] t[er]ra sicut dixit fiat lux [et] f[a]c[t]a e[st] lux q[uonia]m univ[er]saliter no[m]i[n]e celi [et] t[er]re co[m]prehendendu[m] erat ... cui[us] adeptio p[er]fecta e[st] leticia un[de] adi[m]plebis me leticia cum vultu tuo [et] c[etera]" ; f. 2v-101r: [Glossa interlinearis] "[text] Temporis vel ante cetera vel in filio ... in q[u]o p[er]he[n]ni vite reservat[ur]. Huius vite" [Stegmüller 11781] ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 101r-203r: [Exodus] f. 101r+v: [Prothemata] "[text] Hellesemoth B[eda] Exodus g[re]ce exitus vel egressus latine odos [e]n[im] via hi[n]c odoporium i[d est] itinerarium. Rabanus. In Pentateuco excellit Exodus ... Hi[n]c quoq[ue] Ioh[ann]es f[ac]ta su[n]t inquit hec ut scriptura impleretur os non comminuetis ex eo" ; f. 101r-202v: [Exodus] "[text] Hec s[un]t nomina filiorum Isr[ae]l ... [et] ignis i[n] nocte videntib[us] cunctis p[o]p[u]lis Isr[ae]l p[er] cunctas mansiones suas. Explicit liber Exodi" ; f. 101r-202v: [Glossa interlinearis] "[text] Que no[m]i[n]a scripta su[n]t in celo ... Populus Iudaicus. Secreta scriptura[rum]. P[ro]funditate sc[ri]pture. corda iniq[u]o[rum]. Bonis" ; f. 101r-203r: [Glosa marginalis] "[text] Undecim filli Iacob qui cu[m] eo in Egyptum ingressi su[n]t ... ut labor minuatur [et] absit fastidium" [Stegmüller 11782] ca
dc.format.extent 203 f. : il. ; 382 x 261 mm enquadernació 392 x 277 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Gènesi Comentaris ca
dc.subject Bíblia. Èxode Comentaris ca
dc.title [Libri Genesis et Exodus cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. Gènesi. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Èxode. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0463/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Posteriorment, ingressà a la Universitat de Valencià arran la desamortització de Mendizábal ca
dc.description.handdesc Llatí ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics