Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó

DSpace Repository

Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó

Show simple item record

dc.contributor.author Pere III, rei de Catalunya-Aragó, 1319-1387 ca
dc.coverage.spatial Corona Catalanoaragonesa ca
dc.coverage.spatial Corona Catalanoaragonesa ca
dc.coverage.spatial Corona Catalanoaragonesa Cort i cortesans lemac ca
dc.coverage.spatial Espanya Barcelona ca
dc.coverage.spatial Espanya València ca
dc.creator Corona Catalanoaragonesa ca
dc.date.accessioned 2021-04-15T09:14:01Z
dc.date.available 2021-04-15T09:14:01Z
dc.date.created [1344-1353] ca
dc.date.issued [1344-1353] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_1124 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/78682
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 1r) ca
dc.description Col·lació: Paper, f. 5 (paper) + 184 (1 full original sense numerar, en blanc els f. 150v-154v i 155v-156v) + 4 (paper) ; foliació original amb numeració romana ; reclams horitzontals als f. 14v, 28v, 48v, 72v, 98v, 138v, 170v i 128v, manquen al f. 118v, 154v i 142v ; signatures de quadern als f. 15r, 29r, 73r, 119v, 155r, 171r i 183r, manquen les corresponens als quaderns que comencen als f. 1r, 49r, 99r i 139r ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada ca
dc.description Escriptura: Gòtica cursiva. Anotacions marginals de diverses mans entre les quals es pot identificar l'autògrafa del rei Pere el Cerimoniós i la de Pere Miquel Carbonell, arxiver reial ca
dc.description Decoració: Caplletres en blau i roig i rúbriques en tinta vermella ca
dc.description Enquadernació: Fusta recoberta de pell amb bollons i ferros daurats, hi manquen els fermalls. En el plà superior de la coberta hom troba la següent anotació: Nº 1. primera caixa. 1344" ca
dc.description Origen: Escrit a Barcelona amb anterioritat al 18 d'octubre de l'any 1344 (f. 2) i València l'any el 20 de gener de l'any 1353 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 1124 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, juliol 2013 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu el text íntegre de les Ordinacions de la casa i cort promulgades pel rei Pere el Cerimoniós l'any 1344. Es tracta de la traducció al català de les "Leges Palatinae", corregida i anotada pel susdit monarca. Així mateix s'incorporà al manuscrit el protocol de coronació dels reis i reines de l'antiga Corona d'Aragó, promulgat a València l'any 1353. A la fi, Pere Miquel Carbonell, arxiver reial, registrà als f. 183v-184r un fragment del ritual de la consagració de l'església extret del Pontifical romà ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-150r: "[rúbr.] Ordenacions fetes per lo molt alt senyor En Pere terç, rey d'Aragó, sobra lo regiment de tots los officials de la sua cort. [text] Nos En Pere per la gràcia de Déu, rey d'Aragó, de València ... ab lo capítol de la nostra ordinació qui farà per l'offici que tendrà per Nos" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 155r-176r: "[rúbr.] Ordinacions com los reys e reynas d'Aragó se consagren e·s coronen" ; f. 157r-176r: "[rúbr.] Ordinació feta per lo molt alt e molt excel·lent príncep e senyor lo senyor En Pere terç, rey d'Aragó, de la manera con los reys d'Aragó se faran consagrar e ells mateys se coronaran. [text] Nos En Pere per la gràcia de Déu, rey d'Aragó, de València ... de la sua vianda e de ve[n]tall en qual te[m]ps vulla que sia" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 176v-183r: "[rúbr.] Ordonació feta per lo dit senyor rey de la manera con les reynes d'Aragó se faran co[n]segrar e los reys d'Aragó les coronaran. [text] Scrit és en la Sancta Scriptura que aprés totas les coses creades ... e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 183v-184r: "[rúbr.] Que sequu[n]t[ur] faciunt p[ro] ecclesiis consecrandis extracta ab libro quem Pontificale vulgo appellant p[er] me P[etrum] Mich[aelem] Carbonellum, regium archivarium hec scribentem" ca
dc.format.extent 184 f. : il. ; 290 x 220 mm enquadernació 308 x 225 mm ca
dc.format.medium Paper ca
dc.language ca en
dc.language cat lat ca
dc.relation.ispartof Manuscrits ca
dc.relation.isreferencedby Trenchs, Schena, Olivetta, "Le Leges Palatinae di Giacomo III di Maiorca alla corte di Pietro IV d'Aragona", XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, p. 111-119 ca
dc.relation.isreferencedby Gimeno Blay, Francisco, "Les autographes de Pierre le Cérémonieux, roi d'Aragon (1336-1387)" en Medieval autograph manuscripts, p. 245-258 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Ordenances lemac ca
dc.subject Coronacions Corona Catalanoaragonesa lemac ca
dc.subject Cases reials Personal Corona Catalanoaragonesa lemac ca
dc.title Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/1124/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Arxiu de la Corona d'Aragó ; Comte de Floridablanca ; Facultat de Dret de la Universitat de València fins l'any 1996 que s'incorporà a la Biblioteca Històrica ca
dc.description.handdesc Catalá i llatí ca
dc.identifier.local .b21598599 ca
dc.identifier.local BH Ms. 1124 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics