[Miscellanea patristica]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscellanea patristica]

DSpace Repository

[Miscellanea patristica]

Show simple item record

dc.contributor.author Joan Crisòstom, sant, aproximadament 344-407 ca
dc.contributor.author Joan, de Cornwall ca
dc.contributor.author Pullen, Robert, aproximadament 1080-1146 ca
dc.contributor.author Anianus, Celedensis, actiu 415-419, traductor ca
dc.contributor.author Vigili, de Thapsus. Contra Arianos Dialogus ca
dc.contributor.author Vigili, de Thapsus. Contra Arianos Dialogus Probo Judice Interlocutoribus ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 823 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 823 ca
dc.date.accessioned 2021-03-29T06:54:28Z
dc.date.available 2021-03-29T06:54:28Z
dc.date.created [entre 1325 i 1375] ca
dc.date.issued [entre 1325 i 1375] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0823 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/78398
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol proporcionat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 128 (en blanc els f. 1-2, 90v-91v) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada catorze i dotze fulls ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes de 55 línies (f. 3r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals contemporànies ca
dc.description Decoració: Caplletres il·luminades i orles. Titolets, rúbriques i retocs en tinta vermella ca
dc.description Enquadernació: Restaurada, en pergamí amb tanques de cuir. Títol a la coberta: "Joa[n]nis C[ri]sosto[mi] s[upe]r Math[eu]m. Alt[er]ca[ti]o Arri [et] Ath[anasii]" ca
dc.description Origen: Escrit, probablement a Itàlia als anys centrals del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu. 3. n. 31 ; Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 644 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 823 ca
dc.description En el f. 1r, que correspon al full de guarda original, hom llegeix: "Johannis Crisostomi sup[er] Matheum. Altercatio Arrii et Athanasii. De sacramentis b[ea]ti Ysidori"; en el f. 2r: "S[ancti] Joann[is] Chrisostomi comentaria super evang[elium] Mathei. S[ancti] Athanasii contra Arrium dicertatio. S[anctus] Isidorus de sacramentis" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract Miscel·lània d'obres dels Pares de l'Església, entre els quals s`hi inclouen sant Joan Crisòstom, Joan, de Cornwall, Robert Pullen i Vigili, de Thapsus entre altres ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3r+v: "[rúbr.] P[re]fat[i]o in [com]me[n]taria b[ea]ti Ioh[annis] C[r]is[ostomi]. [text] D[omi]no vere s[an]c[t]o et beatissimo Orontio ep[iscop]o Anian[us] ... memor n[ost]ri esto semp[er] in Ch[rist]o d[omi]ne m[er]ito beatissi[m]e. [rúbr.] Explicit p[re]phat[i]o" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 3v-77r: [Homiliae in Matthaeum / Johannes Chrysostomus] "[rúbr.] Incipit b[eat]i Ioh[ann]is ep[iscop]i co[n]sta[n]tinopolitani i[n] Matheu[m] ev[a]ngelistam co[m]me[n]tarii lib[er] p[ri]m[us]. [text] Oportuerat quidem nich[il] nos indigere auxilio litt[er]a[rum] ... o[ste]ndam[us] hu[m]ilitate[m] atq[ue] philosophiam ut et p[re]sentia bona et futura p[re]mia conseq[ua]m[ur] gr[ati]a et mis[er]icordia d[omi]ni n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i cui gl[ori]a et imperium i[n] s[e]c[u]la s[e]c[u]lorum. Amen. [rúbr] Explic[it] Crisostom[us] in evangelium Mathei comme[n]tarii libri XXV" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 77r-81v: [Contra arianos, etc., dialogus. Athanasio, Ario, Sabellio, Photino, et Probo judice interlocutoribus contra arianos, etc., dialogus. Athanasio, Ario, Sabellio, Photino, et Probo judice interlocutoribus / Vigilius Tapsensis] "[rúbr.] Incipit altercatio Athanasii [et] Arrii. [text] Dum tecum de fidei veritate diu multum q[ue] tractarem atq[ue] scripture co[n]siderat[i]one requirere[m] ... que non eget ext[ri]nsecus suffragio[rum] adminiculis adiuvari. [rúbr.] Explicit p[ri]ma p[ro]positio" [PL 62, 179C-189B ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 81v-88r: [Contra arianos dialogus. Athanasio, Ario et Probo judice interlocutoribus / Vigilius Tapsensis] "[rúbr.] Incipit eiusdem secunda. [text] Cum apud Niceam urbem a trescentis decem et octo ep[iscop]is ... ad victorie palmam pure fidei assertor valeant [sic] pervenire. [rúbr.] Explicit altercatio inter Athanasium ep[iscopu]m et Arriu[m]" [PL 62, 155A-180A ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 88r: [Symbolum Nicaenum] "[rúbr.] Exe[m]plar fidei catholice nicene. [text] Credimus in unu[m] Deu[m] ... catholica et ap[osto]lica eccl[es]ia" [Denzinger, 125 ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 88r: "[rúbr.] Fides ca[tholi]ca expo[s]ita p[er] p[at]res. [text] Hec est fides q[uam] exposuerunt ... proph[et]icam et euv[an]g[e]licam ap[osto]licam credimus in unum Deum" [PL 84, 98 ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 88r+v: [Hilarius Pictaviensis / Fragmentum VII, Appendix] "[rúbr.] Dampnat[i]o blasphemie Arrii et exposit[i]o i[n]tegre et catholice fidei. [text] Cum apud Niceam tractatum h[ab]itu[m] ... v[e]l cuiusl[ibet] rep[er]te fu[eru]nt si[mi]l[ite]r anath[em]atizam[us]. [rúbr.] Explicit" [PL 10, 698-699 ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 88v: [Symbolum "Quicumque" pseudo-Athanasianum] "[rúbr.] Fides dicta a s[an]c[t]o Athanasio ep[iscop]o. [text] Quicu[m]q][ue] vult salvus e[ss]e ... absq[ue] dubio in et[er]nu[m] p[er]ibit" [Denzinger, 75 ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 88v: [Appendix X. Ad lib. VIII, cap. 5 Professio fidei / Faustinus Arevalus]"[rúbr.] Fides d[i]c[t]a a s[an]c[t]o Ieronimo p[re]sbitero. [text] Credimus i[n] unu[m] Deu[m] P[at]rem omnipotente[m] ... vitam consequeris et premiu[m]" [PL 82, 744-746 ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 88v: [Historiae sacrae epitome. Liber VII, Caput VIII. Nota metaphrasim Gregorii martyris, et Episcopi Neocaesariae / Haymo Halberstatensis] "[rúbr.] Exemplar fidei catholice Gregorii cesariens[is] ep[iscop]i et m[a]r[tyr]is. [text] Unus D[eu]s Pater verbi viventis sap[ient]ie subsistentis et virtus sue figura p[er]f[ec]tus ... eadem Trinitas semper" [PL 118, 857 ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 88v-89r: [Opuscula adversus arianos. III. Libellus fidei / Phoebadius Aginensis ; Appendix ad s. Leonis Magni opera, Capitulum XXXIX. Alter libellus fidei] "[rúbr.] Exemplar fidei catholice. [text] Credimus in unu[m] Deu[m] P[at]rem om[ni]p[otente]m et in unu[m] unigenitu[m] Filium ... pro p[e]cc[at]is et[er]ni supplicii" [PL 20, 49-50; 56, 583-585 ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 89r: "[rúbr.] Incipit fides s[an]c[t]i Valeriani ep[iscop]i. [text] Audi Isra[e]l d[omi]n[u]s Deus tuus Deus un[us] est ... quod numeres no[n] habes" [Morin, 102 ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 89r: [Symbolum fidei. De provincia Lycia Fides sancti Gregorii Maioris] "[rúbr.] Fides s[an]c[t]i Gregorii Maioris. [text] Unus Deus principium et P[ate]r v[er]bi viventis ... et i[n]conv[er]ti[bi]l[is] hec eadem Trinitas semp[er]. Amen" [PL 84, 104 ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 89r+v: "[rúbr.] Incipit expositio fidei catholice. [text] Clemens T[ri]nitas est unas divinitas Pat[er] itaq[ue] et Filius et Sp[iritu]s S[anctus] ... et vitam consequturus et p[re]miu[m] boni op[er]is" [Denzinger, 73-74 ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 89v: [Appendix ad s. Leonis Magni opera, Capitulum XXXVII. Expositio fidei catholicae atque apostolicae contra haeresim Arianam] "[rúbr.] Incipit fides Ambrosii episcopi. [text] Nos P[at]rem et Filium et Sp[iritu]m S[an]c[tu]m unum Deum confitemur esse ... et adv[er]sus v[er]itatem rebell[is] est" [PL 56, 582 ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 89v: "[rúbr.] Incipit dogma s[an]c[t]orum Patrum trescentorum decem et octo ep[iscop]o[rum] congregato[rum] apud Nicea[m] Bithinie. [text] In patre unitas in filio eq[ua]litas ... p[ro]p[ter] filium co[n]nexa p[ro]p[ter] Sp[iritu]m S[anctum]" [PL 42, 1211 ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 89v-90r: [Homilia II in psalmum 50 / Iohannes Chrysostomus] "[rúbr.] Incipit sermo s[an]c[t]i Ioha[nn]is consta[n]tinopolitani ep[iscop]i de compunct[i]one cordis. [text] Rogat David ut multum ab iniquitate salvetur ... et dum hec facis dat Deus remedium anime tue. [rúbr.] Explicit sermo s[an]c[t]i Ioh[ann]is constantinopolitani ep[iscop]i de [com]puncc[i]o[n]e cord[is]" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 90r: "[rúbr.] Artyculi fidei. [text] Ad honorem omnipotentis Dei et conmendationem sancte fidei catholice ... [rúbr.] auge[n]s sup[er]na[m] civitate[m]" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 92r-113v: [De caeremoniis, sacramentis, officiis et observationibus ecclesiasticis / Robertus Paululus?] [Prologus] "[text] Memini dum [sic] ecc[lesi]asticis officiis parva quedam ad memorie [con]s[er]vat[i]o[n]em ... ut quod quesieris facilius queas invenire. [rúbr.] Expl[icit] p[ro]log[us]. Incip[it] tabula. [text] Liber primus de consecrat[i]one ecc[lesi]e agit ... de pallio ar[ch]iep[iscop]i LIII. [rúbr.] Explicit tabula" ; [Liber primus] f. 92v-99r: [rúbr.] Incipit lib[er] primus ca[pitulum] I. [text] Inter om[n]es querencium faciem Dei Iacob occupat[i]o[n]es ... curam subditorum stimulatur archiep[iscopu]s. [rúbr.] Expl[icit] lib[er] Ius" ; [Liber secundus] f. 99r-108r: "[rúbr.] Incip[it] tabula II lib[ri]. [text] Liber s[e]c[un]d[u]s de ecc[lesi]asticis agit officiis ... quare pax datur an[te] comunione[m] XXXVII. [rúbr.] Explicit tabula. Incipit liber II capitulum I de prima. [text] Exsecutis principalibus Ecc[lesi]e sacramentis ... [et] qui sacramentis in[ter]e[ss]e non debe[n]t foras mittuntur. [rúbr.] Explic[it] lib[er] IIus" ; [Liber tertius] f. 108r-113v. Incip[it] tab[u]la lib[ri] t[er]tii. [text] Liber tertius agit de spiritualib[us] missarum observanciis ... de officio misse p[ro] mortuis. [rúbr.] Exp[lici]t. I[n]cip[i]t III [us]. De ieiuniis quatuor temporu[m] ca[pitulum] I [m]. [text] De officio misse servata p[ro]ut potuimus ... denarius enim ternario m[u]ltiplicatus tricenariu[m] facit. [rúbr.] Ex[plici]t l[iber] III [us] de sa[cramen]tis" [PL 177, 381-456 ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 113v-117r: [Libellus de canone mystici libaminis, ejusque ordinibus / Joannes Cornubiensis?] "[rúbr.] Incip[it] t[ra]ctat[us] de [con]veniencia [et] efficacia c[ru]cis et s[ra]camenti altaris ca[pitulum] I n. [text] In virtute s[an]c[t]e crucis [et] sacr[ament]o altaris mag[na] e[st] conveniencia ... i[n] duob[us] p[ri]mis est [con]venientia in tercio differenciam. [rúbr.] Expiciu[n]t q[uestiones] et sol[utiones]" [PL 177, 455-469 ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 117r: "[rúbr.] De ornamentis anime. [text] Ornamenta a[n]i[m]e h[ec] sunt que p[er] donu[m] Dei in p[re]senti debet h[abe]re ... VII caritas q[ue] est finis om[n]iu[m] bono[rum] un[de] d[icitu]r karitas op[er]it multitudine[m] p[e]cc[at]o[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 117r+v: "[rúbr.] De p[re]cib[us] Helye ut [con]sumerent[ur] igne quinq[ua]genarii sermo p[ri]m[us]. [text] Helias in mo[n]te [con]siste[n]s dum audiret a q[ui]nq[ua]genario regis Sirie ... me[nt]es v[er]itas des[er]it [et] humilibus se infundit" ca
dc.description.tableofcontents 23. f. 117v: "[rúbr.] De p[ro]ph[et]ia quid sit II. [text] Proph[et]ia int[er]p[re]tat[ur] visio ... [con]silio D[e]i fuit q[uod] ip[s]e no[n] vidit" ca
dc.description.tableofcontents 24. f. 117v-118r: "[rúbr.] Parabola de dece[m] viris lep[ro]sis III. [text] Cum iret d[omi]n[u]s Ih[esu]s i[n] Ier[usa]l[e]m ... s[ed] tota[m] in unu[m] cu[r]rat atq[ue] [con]fluat" ca
dc.description.tableofcontents 25. f. 118r: [Sermo LXII De varia et vera sequela Christe / Bernardus Claraevallensis] "[rúbr.] Exp[ositi]o illi[us] verbi Q[ui] m[ih]i m[ini]st[ra]t m[e] s[equatur] [et] c[etera] IIII. [text] Qui m[ih]i mi[ni]strat me seq[ua]t[ur] quida[m] su[n]t q[ui] no[n] secu[n]t[ur] Chr[istum] ... ma[n]sio e[st] et[er]ne b[eat]itudi[ni]s" [PL 183, 685-686 ca
dc.description.tableofcontents 26. f. 118r+v: "[rúbr.] S[er]mo in purificacione V. [text] Adorate D[o]m[i]n[u]m in aula s[an]c[t]a ei[us] ad iocundu[m] salvificu[m] beatificu[m] opus ... q[uia] no[n] solu[m] cognosc[er]e s[ed] [etiam] gignere m[er]uit D[omi]n[u]m n[ost]r[u]m" ca
dc.description.tableofcontents 27. f. 118v-119r: "[rúbr.] S[er]mo de eodem VI. [text] Mis[er]icordia [et] v[er]itas obviaveru[n]t s[ib]i iusticia [et] pax ... soluta e[st] p[er] morte[m] i[us]ti ve[n]ie[n]te[m] ex mi[sericordi]e volu[n]tate" ca
dc.description.tableofcontents 28. f. 119r: "[rúbr.] Exp[ositi]o illi[us] v[er]bi exurgat D[eu]s [et] d[issipentur] i[nimici] e[ius] [et] c[etera] VIII. [text] Exurgat D[eu]s [et] d[issipentur] i[nimici] e[ius] dixit h[om]o [san]c[tus] p[ro]ph[et]a D[avi]d cu[m] [contra] philisteos ... Dei co[n]stituit[ur]" ca
dc.description.tableofcontents 29. f. 119r+v: "[rúbr.] Exp[ositi]o illius v[er]bi Deus D[eu]s m[eus] pone illos ut ro[tam] [et] s[icut] s[tipulam] a[nte] f[aciem] v[enti] sic[ut] ig[n]is [et] c[aetera]. [Contra] sup[er]bos VIII. [text] Deus meus po[n]e illos ut rotam ... Quid sup[er]bia nisi rota q[ue] a posterioribus surge[n]s semp[er] in anterioribus cadit ... [et] i[n]t[us] pona[n]t[ur] ut clibanus ignis [et] foris fla[m]ma gehe[n]ne crucie[n]tur" ca
dc.description.tableofcontents 30. f. 119v-121r: "[rúbr.] Exp[ositi]o illius verbi euv[an]g[e]lici d[i]c[t]i et cum ap[ro]pinq[ua]ss[et] Ierosol[im]is. IX. [text] Et cu[m] ap[ro]pi[n]quass[et] I[er]osol[im]is ... In h[a]c eva[n]g[e]lii fig[ur]a vocat[io] tocius ecc[lesi]e significatur ... s[ed] etiam p[er] ora loquebat[ur] p[ro]ph[et]arum" ca
dc.description.tableofcontents 31. f. 121r-123r: "[rúbr.] Exp[ositi]o illius p[ar]abole Simile e[st] regnu[m] celo[rum]. S[er]mo X[us]. [text] Simile est regnu[m] celo[rum] ho[min]i p[at]rifa[m]ilias ... P[ar]abolice hic salvator o[ste]nd[it] q[uod] novissimi er[unt] ... s[ed] ad regnu[m] pauci p[er]ducuntur" ca
dc.description.tableofcontents 32. f. 123r+v: "[rúbr.] Exp[ositi]o illi[us] v[er]bi Vesp[er]e a[utem] sabb[at]i [et] c[aetera]. [text] Vespere aute[m] sabb[at]i ... Maria Magdalena dicit[ur] a Magdalo ... p[er] p[re]sentia[m] carnis" ca
dc.description.tableofcontents 33. f. 123v-124v: [Sermo CI [De diversis XIV]. Contra judaeos. De incarnatione / Hildebertus Cenomanensis] "[rúbr.] Exp[ositi]o illius v[er]bi Mutipharia[m] [sic] m[ultis]q[ue] m[odis] [et] c[aetera] XII[us]. [text] Multipharia[m] multisq[ue] modis ... Locutus est inquid [sic] nobis invisibil[is] [et] incognitus nobis ... nec h[ab]itare in corpore s[u]bdito peccatis" [PL 171 ,812-814 ca
dc.description.tableofcontents 34. f. 124v-125r: "[rúbr.] De epiphania d[omi]ni que quatuor mirac[u]lis viret XIII[us]. [text] Dilectissimi q[uam]vis sc[ient]ia satis nobis notu[m] e[ss]e quid hodierna sollempnitas ... [con]fortet vos D[eu]s qui in celis vivit [et] regnat" ca
dc.description.tableofcontents 35. f. 125r+v: "[rúbr.] S[er]mo i[n] ypapanti d[omi]ni i[d] [est] i[n] p[ur]ific[atione] s[ancte] Marie XIV[us]. [text] Hodierna sollenmitas fr[atr]es k[arissi]mi q[uam] semp[er] ... in celesti lumi[n]e letari quod nu[n]q[uam] deficiet amen" ca
dc.description.tableofcontents 36. f. 125v: "[rúbr.] Aucto[rita]tes div[er]se quo[rum]dam s[an]c[t]oru[m]. XV[us]. [text] Ieronim[us] cum audib[us] alias p[ro]tect[i]ones c[um] manus ... p[er]fecc[i]o ap[osto]lice caritatis i[d] [est] amor iusti[ci]e Dei" ca
dc.description.tableofcontents 37. f. 126r-127r: [De sacramentis legis naturalis et scriptae dialogus magistri signandi per m. et discipuli signandi per d. loquitur prior discipulus / Hugo de S. Victore] "[rúbr.] XVI r[ubrica]. Sentencie Augustini de Deo. [text] Quid fuit priusqua[m] mu[n]dus fieret ... opus creationis ante omne[m] diem fecit opus dispositionis" [PL 176, 17-21 ca
dc.format.extent 128 f. : il. ; 295 x 209 mm enquadernació 307 x 217 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.language grc lat ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Patrologia Graeca ca
dc.relation.isreferencedby Patrologia Latina ca
dc.relation.isreferencedby Denzinger, Heinrich, Enchiridion symbolorum ca
dc.relation.isreferencedby Inventario de los libros del Duque de Calabria (A. 1550), 88 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 73 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1221 ; 1180 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 55 ca
dc.relation.isreferencedby Morin, Germain, Notes d'ancienne littérature chrétienne. En Revue bénédictine, 1898, 15 p. 97-108 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 408 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2027 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Miscellanea patristica] la
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0823/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Aquest manuscrit formà part de la biblioteca de Ferran d'Aragó, duc de Calàbria; posteriorment, s'integrà a la col·lecció llibrària del monestir de Sant Miquel dels Reis (Lit. B. Plu. 3. n. 31). Com a conseqüència de la Desamortització, en l'any 1837, s'incorporà a la biblioteca de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b27648746 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0823 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics