Unha cantiga lésbica amatoria no trobadorismo galego-portugués
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Unha cantiga lésbica amatoria no trobadorismo galego-portugués

DSpace Repository

Unha cantiga lésbica amatoria no trobadorismo galego-portugués

Show simple item record

dc.contributor.author Callón, Carlos es
dc.date.accessioned 2021-01-18T10:36:05Z
dc.date.available 2021-01-18T10:36:05Z
dc.date.issued 2020 es
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/77271
dc.description.abstract Resumo: A cantiga ?Dizia la ben-talhada?, atribuída ao trobador galego-portugués Pedr?Eanes Solaz, presentouse na maioría das edicións dos séculos XIX e XX (e nalgunhas do XXI) a través da modificación de pronomes femininos en masculinos, para denotar unha relación heterosexual que non figura no texto. Neste artigo desenvólvense as diferentes hipóteses interpretativas sobre a composición, en diálogo con outros textos literarios medievais semellantes (romances, mediolatinos e andalusís). Conclúese que a hipótese máis probábel á luz dos datos de que se dispón é que se trata dunha composición amatoria entre dúas mulleres e que como tal debe ser restituída a súa edición. Palabras chave: lesbianismo, queer studies, cantigas galego-portuguesas, trobadorismo, edición textos medievais. The cantiga ?Dizia la ben-talhada?, attributed to the Galician-Portuguese troubadour Pedr?Eanes Solaz, appeared in most of the editions of the 19th and 20th century (and in some of the 21st) modificating feminine pronouns into masculine, to denote a heterosexual relationship that does not appear in the text. In this article are developed the different interpretive hypotheses on composition, in dialogue with other similar medieval literary texts (Romance, mid-Latin and Andalusian). It is concluded then that the most likely hypothesis, in the light of the available data, is that it is an amateur composition between two women and that as such, it should be restored to its edition.. Keywords: lesbianism, queer studies, Galician-Portuguese cantigas, troubadours, medieval text edition. es
dc.source Callón, Carlos. Unha cantiga lésbica amatoria no trobadorismo galego-portugués. En: Scripta: revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 15 2020: 1-14 es
dc.title Unha cantiga lésbica amatoria no trobadorismo galego-portugués es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS es
dc.identifier.doi 10.7203/scripta.15.17551 es

View       (339.1Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics