Revisió bibliogràfica dels diferents mètodes de mesura de la dominància ocular i la seua relació amb la lateralitat i l’aprenentatge
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Revisió bibliogràfica dels diferents mètodes de mesura de la dominància ocular i la seua relació amb la lateralitat i l’aprenentatge

DSpace Repository

Revisió bibliogràfica dels diferents mètodes de mesura de la dominància ocular i la seua relació amb la lateralitat i l’aprenentatge

Show simple item record

dc.contributor.advisor Basulto Marset, Mercè
dc.contributor.author Galan Tena, Agnès
dc.contributor.other Departament d'Òptica es_ES
dc.date.accessioned 2020-12-12T10:31:39Z
dc.date.available 2020-12-13T05:45:07Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.date.submitted 14-07-2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/76648
dc.description.abstract En l’àmbit de l’educació es defineix la lateralitat creuada com la no coincidència de les dominàncies manual, podal, ocular o auditiva. Hi ha estudis que relacionen la lateralitat creuada amb els problemes d’aprenentatge. No obstant això, la literatura en el camp de les ciències de la visió descriu tres tipus de dominàncies oculars, independents entre si. L’objectiu d’aquesta revisió bibliogràfica és buscar la relació entre les dominàncies oculars i la lateralitat. La recerca es realitzà a través de la base de dades PubMed, amb les paraules clau “Ocular Dominance”, “Binocular Vision” i “Functional Laterality”. S’obtingueren com a resultat 54 publicacions en revistes d’impacte, de les quals s’han seleccionat huit atenent als criteris d’inclusió i exclusió. Els articles científics trobats confirmen la independència entre les dominàncies sensorial i direccional. A més a més, incorporen mètodes per quantificar-les, és a dir, defineixen les dominàncies oculars com a fenòmens no binaris. La independència entre les dominàncies oculars li resta valor a les investigacions que relacionen les diferents lateralitats entre si. En la bibliografia consultada no s’ha trobat que hi haja un ull dominant únic. Es recomana continuar en aquesta línia de recerca i ampliar la investigació en la relació entre les dominàncies oculars i les proves de lateralitat. es_ES
dc.description.abstract En el ámbito de la educación se define la lateralidad cruzada como la no coincidencia de las dominancias manual, podal, ocular o auditiva. Hay estudios que relacionan la lateralidad cruzada con los problemas de aprendizaje. Sin embargo, la literatura en el campo de las ciencias de la visión describe tres tipos de dominancias oculares, independientes entre sí. El objetivo de esta revisión bibliográfica es buscar la relación entre las dominancias oculares y la lateralidad. La búsqueda se realizó a través de la base de datos PubMed, con las palabras clave “Ocular Dominance”, “Binocular Vision” y “Functional Laterality”. Se obtuvieron como resultado 54 publicaciones en revistas de impacto, de las cuales se han seleccionado ocho ateniendo a los criterios de inclusión y exclusión. Los artículos científicos encontrados confirman la independencia entre las dominancias sensorial y direccional. Además, incorporan métodos para cuantificarlas, es decir, definen las dominancias oculares como fenómenos no binarios. La independencia entre las dominancias oculares le resta valor a las investigaciones que relacionan las diferentes lateralidades entre sí. En la bibliografía consultada no se ha encontrado que haya un ojo dominante único. Se recomienda continuar en esta línea de investigación y ampliarla con la relación entre las dominancias oculares i las pruebas de lateralidad. es_ES
dc.format.extent 33 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject dominancia ocular es_ES
dc.subject visión binocular es_ES
dc.subject optometría es_ES
dc.subject lateralidad es_ES
dc.title Revisió bibliogràfica dels diferents mètodes de mesura de la dominància ocular i la seua relació amb la lateralitat i l’aprenentatge es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::FÍSICA::Óptica es_ES
dc.description.abstractenglish In the area of education, when manual, foot, ocular or auditive dominances do not coincide, it is known as crossed laterality. Many studies have related crossed laterality to learning problems. However, literature in the area of vision sciences describes three types of ocular dominance, independent of each other. The aim of this literature review is to investigate possible correlation between ocular dominances and laterality. The research was done through the PubMed database, employing “Ocular Dominance”, “Binocular Vision” and “Functional Laterality” as keywords. Some 54 publications in relevant journals were found, of which eight were selected according to the selection criteria set out later. These articles confirmed the independence between sensory and sighting dominance. Furthermore, they set out methods to quantify the same; in other words they defined ocular dominances as non-binary phenomena. The independence of ocular dominances tends to undermine the value of the research that relates the different lateralities to one another. In the literature consulted, no single dominant eye has been identified. It is recommended that this line of research be continued and indeed expanded with a particular focus on the relationship between ocular dominances and laterality tests. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (1.104Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics