Cultura y Producción Simbólica en la Comunidad Valenciana. Un análisis sectorial e implicaciones territoriales
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Cultura y Producción Simbólica en la Comunidad Valenciana. Un análisis sectorial e implicaciones territoriales

DSpace Repository

Cultura y Producción Simbólica en la Comunidad Valenciana. Un análisis sectorial e implicaciones territoriales

Show simple item record

dc.contributor.author Rausell Köster, Pau
dc.contributor.author Carrasco Arroyo, Salvador
dc.date.accessioned 2020-11-23T16:41:03Z
dc.date.available 2020-11-23T16:41:03Z
dc.date.issued 2002 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/76447
dc.description.abstract En aquest treball tracten de dibuixar una descripció de les característiques y el posicionament d’una part d’eixe difús conjunt de la producció simbòlica que és la cultura, entesa en el nostre cas, d’una manera molt restringida, i com esta es manifesta sobre el territori de la Comunitat de Valenciana. Al punt 2 tractem d’aproximar-nos a la dimensió quantitativa en termes de ocupació i renda. El punt 3 el nostre anàlisi ubica les dimensions territorials erga-intra (és a dir ña jerarquia dels sistemes culturals locals a la Comunitat Valenciana y erga-extra (respecte a altres espais territorials). A continuació, en els punts 4, 5 y 6 tractem de descriure els trets més característics i diferenciadors dels distints sectors culturals, per a passar al punt 7 en el que oferim un explicació sobre el paper jugat per les polítiques culturals en la configuració dels sectors. Finalment oferim algunes conclusions. es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.source Rausell Köster, P., & Carrasco Arroyo, S. (2002). Cultura y producción simbólica en la comunidad valenciana: Un análisis sectorial e implicaciones territoriales. Arxius De Sociologia, (7), 249-273. es_ES
dc.subject economía es_ES
dc.subject cultura es_ES
dc.title Cultura y Producción Simbólica en la Comunidad Valenciana. Un análisis sectorial e implicaciones territoriales es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/article es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS es_ES
dc.description.abstractenglish In this paper we intend to present a description of the characteristics and the position of a part of this diffuse set of the symbolic production that is “culture”, understood in our case in a very restricted sense, and how it is distributed over the territory of the Valencian Community. In point 2 we try to come closer to the quantitative dimension of the phenomenon in terms of employment and revenues. In point 3 our analysis locates the territorial dimensions erga-intra (it is to say the hierarchy of cultural local systems inside the Valencian Community), and erga extra (with regard to other territorial spaces of Spain). Later, in points 4, 5 and 6 we try to describe the most characteristics features of different cultural sectors in the Valencian Community, to go on to the point 7 in which we offer an explanation on the role played by the cultural policies in the configuration of the above mentioned sectors. Finally we offer some conclusions es_ES
dc.description.private Publicaciones Econcult: Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo. Universitat de València es_ES

View       (343.7Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics