Bloc I Temes 10 a 14 - Temari assignatura Mercantil II
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Bloc I Temes 10 a 14 - Temari assignatura Mercantil II

DSpace Repository

Bloc I Temes 10 a 14 - Temari assignatura Mercantil II

Show simple item record

dc.contributor.author Marti Miravalls, Jaume
dc.date.accessioned 2020-11-04T08:11:33Z
dc.date.available 2020-11-04T08:11:33Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/76229
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES
dc.description.abstract Tema 10. El mercat de valors 1.- Introducció als mercats de valors. 2.- Normes de conducta i actuació en els mercats de valors. 3.- Els serveis d'inversió. Especial referència a les operacions borsàries. 4.- L'oferta pública de l'adquisició de valors. 5.- L'oferta pública de venda de valors. 6.- La titulització. Tema 11. Els títols valor 1.- Funció econòmica dels títols valor. 2.- Concepte i evolució històrica dels títols valor, en especial de la lletra de canvi. 3.- Notes essencials del títol valor: legitimació per la possessió, literalitat, autonomia. 4.- Concepte i classes de títols valor. 5.- La circulació dels títols valor nominatius: a l'ordre o al portador. 6.- La crisi dels títols valor. El sistema de compensació electrònica d'efectes de comerç i el sistema d'anotacions en compte de valors negociables. Tema 12. La lletra de canvi. Acceptació, endós i aval. 1.- El règim jurídic de la lletra de canvi. Naturalesa i funció econòmica. 2.- Requisits formals de la lletra de canvi. Les clàusules potestatives. La lletra en blanc i la lletra incompleta. 3.- La representació canviària. 4.- L'acceptació: concepte i requisits. Efectes de l'acceptació i de la falta d'acceptació. 5.- La transmissió de la lletra: règim jurídic de l'endossament i la cessió ordinària. Efectes de l'endossament. 6.- L'aval canviari: concepte, funció i elements personals. Efectes de l´aval canviari. Tema 13. Venciment, presentació i pagament de la lletra 1.- El venciment de la lletra: concepte i modalitats. 2.- Règim jurídic de la presentació de la lletra al cobrament. 3.- El pagament voluntari de la lletra. Objecte, requisits i efectes del pagament. 4.- El pagament forçós de la lletra. Les accions canviàries directa i de regrés. 5.- Les excepcions canviàries. 6.- El pagament forçós mitjançant les accions extracanviàries. Tema 14. El pagaré i el xec 1.- El pagaré: Concepte, funció econòmica i requisits formals. 2.- La posició jurídica del firmant del pagaré. 3.- El xec: Concepte, funció econòmica i classes. 4.- Requisits formals i materials del xec. 5.- Posició jurídica del lliurador del xec i de l'entitat de crèdit lliurada. 6.- Presentació i pagament del xec. Les accions del tenidor del xec impagat. 7.- Responsabilitat pel pagament del xec fals o falsificat. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.title Bloc I Temes 10 a 14 - Temari assignatura Mercantil II es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel low es_ES

View       (705.5Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics