Xarxes socials i valors democràtics. Les tecnologies de la informació i de la comunicació democràtiques com a metodologia
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Xarxes socials i valors democràtics. Les tecnologies de la informació i de la comunicació democràtiques com a metodologia

DSpace Repository

Xarxes socials i valors democràtics. Les tecnologies de la informació i de la comunicació democràtiques com a metodologia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ibáñez Alcober, María Remedios
dc.contributor.author González Molinero, Álvaro
dc.contributor.other Facultat de Magisteri es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-23T09:14:14Z
dc.date.available 2020-09-24T04:45:05Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.date.submitted 08-07-2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/75577
dc.description.abstract L'us de les TIC s'ha estès de forma vertiginosa a les nostres societats. Actualment, més de la meitat dels xiquets d'entre 9 i 10 anys utilitzen algun tipus de dispositiu electrònic almenys una vegada al dia, però es a la franja d'edat entre els 13 i els 14 on l'smatphone dona el salt i es convertix, d'una tecnologia d'ús esporàdic lúdic, a una ferramenta de comunicació entre el grup d'iguals. Per això es fa una proposta didàctica basada en valors democràtics, pensada per a l'entrenament de l'aprenentatge autoregulat i per a una educació tecnològica amb les TIC que, per una banda, reduïsca les desigualtats (fonamentalment l'escletxa digital) i, per altra, eduque en el correcte ús d'aquestes potents eines de socialització. Per a fer-ho S'utilitzarà software open source com Mastodon, Telegram, PixelFed i projectes que es basen en la cooperació i el suport mutu, com Viquipèdia i altres. Es desenvolupa, com a exemple teòric d'aquesta proposta didàctica, una unitat didàctica de sis sessions, centrada en el tercer curs de l'E.S.O i, en concret, al bloc de continguts relacionats amb els ecosistemes. S'elabora material didàctic propi molt lligat a l'ús de TIC democràtiques i al treball cooperatiu a l'aula. Es fa una reflexió teòrica sobre l'ús de les TIC a les nostres vides, les implicacions ecològiques de les TIC i els problemes que poden sorgir amb aquest tipus de propostes a l'aula. es_ES
dc.format.extent 83 p. es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.subject proposta didàctica es_ES
dc.subject constructivisme pedagògic es_ES
dc.subject educació cívica mediàtica es_ES
dc.subject xarxes socials es_ES
dc.subject software lliure es_ES
dc.title Xarxes socials i valors democràtics. Les tecnologies de la informació i de la comunicació democràtiques com a metodologia es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish The use of ICTs has spread dramatically to our societies. Currently, more than half of children between 9 and 10 years old use some type of electronic device at least once a day, but it is in the age group between 13 and 14 where the smartphone takes the leap and is converts, from a technology of sporadic playful use, to a communication tool between the peer group. That is why a didactic proposal based on democratic values ​​is made, designed for the training of self-regulated learning and for a technological education with ICT that, on the one hand, reduces inequalities (fundamentally the digital gap) and, on the other, educates in the correct use of these powerful socialization tools. To do this, open source software such as Mastodon, Telegram, PixelFed and projects that are based on cooperation and mutual support, such as Viquipèdia and others, will be used. As a theoretical example of this didactic proposal, a didactic unit of six sessions is developed, focused on the third year of compulsory secondary education and, specifically, on the content block related to ecosystems. Own didactic material closely linked to the use of democratic ICT and cooperative work in the classroom is produced. A theoretical reflection is made on the use of ICT in our lives, the ecological implications of ICT and the problems that can arise with this type of proposal to the classroom. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (6.414Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics