Llengües, jóvens i universitat: actituds lingüístiques a València ciutat i l’àrea metropolitana
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Llengües, jóvens i universitat: actituds lingüístiques a València ciutat i l’àrea metropolitana

DSpace Repository

Llengües, jóvens i universitat: actituds lingüístiques a València ciutat i l’àrea metropolitana

Show simple item record

dc.contributor.author Buzón García, José María
dc.contributor.author Gómez-Devís, M-Begoña
dc.date.accessioned 2020-09-01T07:16:02Z
dc.date.available 2020-09-01T07:16:02Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/75438
dc.description.abstract Aquest article analitza les actituds dels jóvens valencians d’entre els dinou i els trenta-quatre anys respecte a les llengües oficials — valencià i castellà— segons si han realitzat o no estudis universitaris. La investigació se centra en les modalitats lingüístiques castellà estàndard (CS), valencià estàndard (VS), castellà no estàndard (CNS) i valencià no estàndard (VNS), i interpreta les dades d’acord amb el grau d’identificació i ús que els jóvens han assignat a les interaccions comunicatives, la consideració ideològica dels parlants d’una o altra llengua, així com la identificació de trets personals. Entre les conclusions, se destaca la valoració generalitzada de CS com a modalitat millor puntuada, només superada ocasionalment per VS en determinats àmbits. Quant al grup d’universitaris, la majoria considera CS com a més centralista i VS, com a més catalanista (amb matisos segons el grup poblacional). Un altre resultat és la rellevància dels atributs afectius (de caràcter) en la diferent percepció d’ambdues modalitats estàndard. Finalment, s’exposa la significació estadística dels factors socials àmbit sociocultural i llengua habitual en la caracterització de les quatre modalitats lingüístiques. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.source Buzón Garcia, J. y Gómez-Devís, M-Begoña (2020). Llengües, jóvens i universitat: actituds lingüístiques a València ciutat i l’àrea metropolitana, Treballs de Sociolingüística Catalana, 30, 75-96. es_ES
dc.subject actituds lingüístiques es_ES
dc.subject llengües en contacte es_ES
dc.subject estudiants universitaris es_ES
dc.subject àrea metropolitana es_ES
dc.subject anàlisi factorial es_ES
dc.subject ANOVA es_ES
dc.title Llengües, jóvens i universitat: actituds lingüístiques a València ciutat i l’àrea metropolitana es_ES
dc.type journal article es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA es_ES
dc.identifier.doi https://doi.org/10.2436/20.2504.01.161 es_ES
dc.identifier.idgrec 145035

View       (754.5Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics