Derechos Humanos
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Derechos Humanos

DSpace Repository

Derechos Humanos

Show simple item record

dc.contributor.author Monzón Julve, María
dc.date.accessioned 2020-07-02T06:00:36Z
dc.date.available 2020-07-02T06:00:36Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/75215
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract En els textos que segueixen es recull l'exposició de 9 temes que corresponen als previstos en la Guia Docent de l'assignatura Drets Humans que imparteix el Departament de Filosofia del Dret i Política de la Universitat de València. El contingut del programa fa un recorregut dels següents temes: -Pressupòsits básics per a endinsar-se en l ́estudi dels drets humans -Evolució històric-doctrinal dels drets humans -El procés de positivació dels drets humans -Insuficiències de la positivació liberal dels drets: el procés de generalització i dels drets socials -Sobre les “generacions” de drets humans -Procés d ́internacionalització i especificació dels drets humans -Sobre els fonaments dels drets humans -Notes sobre el concepte de drets humans -Problemes oberts en relació amb els drets humans Per a això he seguit en gran mesura l'exposició que del tema fan els professors Jesús Ballesteros, Encarnación Fernández i Ana Paz Garibo en l'obra conjunta Drets humans que com a manual de l'assignatura va publicar la Universitat de València en 2007. Així com les reflexions que al llarg d'aquests anys he tingut el privilegi d'escoltar per part de no sols grans acadèmics sinó sobretot persones creients en els drets humans com a base de qualsevol altra disciplina que seguisca en l'interés jurídic i humà. I amb la finalitat us servisca per a preparar l'estudi de la matèria, i com una manera de deixar per escrit l'agraïment a tots aquells que abans van reflexionar sobre la matèria i ens van possibilitar el coneiximent i l'aprenentatge d'aquesta, per a fer-la compromís, amb la seua interiorització i la seua posada en pràctica. És el nostre deure, almenys, com a juristes. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject dignitat es_ES
dc.subject ésser humà es_ES
dc.subject drets es_ES
dc.subject fonamentació es_ES
dc.subject igualdat es_ES
dc.subject llibertat es_ES
dc.title Derechos Humanos es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel low es_ES
dc.description.abstractenglish The following texts include the presentation of 9 topics that correspond to those provided in the Teaching Guide of the subject Human Rights taught by the Department of Philosophy of Law and Politics of the University of Valencia. The content of the program covers the following topics: -Basic presuppositions to delve into the study of rights humans -Historical-doctrinal evolution of human rights -The process of positivizing human rights -Insufficiencies of the liberal positivization of rights: the process of generalization and social rights -On the "generations" of human rights -Process of internationalization and specification of human rights -On the foundations of human rights -Notes on the concept of human rights -Open issues in relation to human rights For this occasion, I have largely followed the presentation of the subject by professors Jesús Ballesteros, Encarnación Fernández and Ana Paz Garibo in the joint work Human Rights as a handbook for the subject was published by the University of Valencia in 2007. As well as the reflections that over the years I have had the privilege of hearing from not only great academics but especially people who believe in human rights as the basis of any other discipline that continues in the legal and human interest. And in order to serve you to prepare the study of the subject, and as a way to leave in writing the gratitude to all those who before reflected on the subject and made possible the knowledge and learning of this , to make it a commitment, with its internalization and its implementation. It is our duty, at least, as jurists. es_ES

View       (3.501Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics