Entorns educatius de complicitat en el procés del projecte Second Round
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Entorns educatius de complicitat en el procés del projecte Second Round

DSpace Repository

Entorns educatius de complicitat en el procés del projecte Second Round

Show simple item record

dc.contributor.author Huerta, Ricard
dc.contributor.author Gómez Aguilella, María José
dc.date.accessioned 2020-03-31T10:47:16Z
dc.date.available 2020-03-31T10:47:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/73724
dc.description.abstract La relación que se establece entre una alumna y su profesor durante el proceso de realización de una tesis doctoral suele estar muy mediada por las líneas de trabajo propias del grupo de investigación al que pertenecen. Sin embargo, en ocasiones se dan circunstancias un tanto particulares que convierten esta relación en un campo de experiencias vinculadas al propio diálogo, evolución que va encajando con las fases de la propia tesis. La confianza entre ambos partícipes se renueva en cada paso de la complicidad asumida. La relació que s'estableix entre estudiant i docent durant el procés de realització de la tesi doctoral sol estar molt impregnada per les línies de treball pròpies del grup de recerca al qual pertanyen. De vegades, però, es donen circumstàncies una mica particulars, vivències que converteixen aquesta relació en un camp d'experiències vinculades al diàleg que va encaixant amb les fases de la tesi. La confiança entre els dos participants es renova en cada pas de la complicitat assumida. MÈTODE. Presentem un estudi de cas d'una activitat que hem viscut conjuntament, ja que el tema de la tesi de la doctoranda (el projecte Second Round) és, precisament, una activitat d'innovació educativa viscuda en directe i en primera persona per les dues parts. RESULTATS. Fem servir un símil cinematogràfic per elaborar la part creativa de l'estudi, ja que el film La mort en directe, del director francès Bertrand Tavernier, conté elements que ens han resultat molt suggeridors per explicar la temàtica. DISCUSSIÓ. Plantegem fins a quin punt pot resultar eficaç el fet d'experimentar personalment el procés d'allò que serà el treball mateix de la tesi. D'aquesta manera la tesi es converteix en un procés artogràfic. The relationship between students and their tutors during the process of completing a doctoral thesis is usually oriented to support the work of their research group. However, particular circumstances sometimes alter this relationship, offering student and tutor common ground in which to share experiences through dialogue. Under these circumstances, the trust between both participants is renewed at each step of their relationship.
dc.language.iso spa
dc.relation.ispartof REIRE Revista d'innovació i recerca en educació, 2019, vol. 12, num. 1, p. 1-16
dc.source Huerta, Ricard Gómez Aguilella, María José 2019 Entorns educatius de complicitat en el procés del projecte Second Round REIRE Revista d'innovació i recerca en educació 12 1 1 16
dc.subject Professors Formació
dc.title Entorns educatius de complicitat en el procés del projecte Second Round
dc.type journal article es_ES
dc.date.updated 2020-03-31T10:47:17Z
dc.identifier.doi https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121097
dc.identifier.idgrec 137424
dc.rights.accessRights open access es_ES

View       (765.7Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics