Modulació de l'artritis gotosa per dues molècules inhibidores de la caspasa-1
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Modulació de l'artritis gotosa per dues molècules inhibidores de la caspasa-1

DSpace Repository

Modulació de l'artritis gotosa per dues molècules inhibidores de la caspasa-1

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alcaraz Tormo, María José
dc.contributor.advisor Ferrándiz Manglano, María Luisa
dc.contributor.advisor Terencio Silvestre, María Carmen
dc.contributor.author Catalán Prades, Laura
dc.contributor.other Departament de Farmacologia es_ES
dc.date.accessioned 2020-03-02T10:20:21Z
dc.date.available 2020-03-03T05:45:05Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.date.submitted 13-03-2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/73277
dc.description.abstract L’artritis gotosa es una de les malalties articulars més freqüents d’artritis inflamatòria. Es produeix per la deposició d’urat monosòdic (MSU) en les articulacions, donant lloc a episodis aguts d’inflamació, que poden ser persistents i arribar a cronificar-se. La fagocitosi dels cristalls d’MSU pels neutròfils i macròfags genera la producció de ROS i l’activació de l’NFkappaB, alliberant citocines i activant l’NLRP3. Aquest inflamasoma indueix l’activació de la caspasa1 i la consegüent producció de les formes actives IL1beta i IL18. Les calcones són un grup de la família dels flavonoides, que han demostrat propietats antiinflamatòries i antiartrítiques, actuant sobre diverses dianes terapèutiques. Concretament, el derivat 2,4,5-trimetoxi-2’-trifluorometicalcona (CH) és un potent inhibidor de l’alliberament de l’òxid nítric i de l’expressió d’òxid nítric sintasa induïble en macròfags. D’altra banda, l’osteostatina (OT), pentapèptid derivat de la proteïna relacionada amb l’hormona paratiroide, té propietats antiinflamatòries en osteoblasts i en un model d’artritis en ratolí. Amb aquestes premisses, s’ha abordat l’estudi de CH i OT com a potencials molècules amb propietats antigotoses. Inicialment, s’ha dut a terme l’estudi en macròfags peritoneals de ratolí estimulats amb LPS i ATP, per a induir una resposta inflamatòria relacionada amb l’activació de la caspasa1. En aquestes condicions, tant CH com OT han inhibit l’activació de caspasa1 i d’NFkappaB, així com l’alliberament de les citocines IL1beta, IL18, IL6 i TNFalfa. A més, ambdues molècules han demostrat un efecte citoprotector front a la piroptosi que produeix l’activació de caspasa1. Paral·lelament, CH i OT redueixen la producció de ROS extracel·lulars determinades per quimioluminescència, i de ROS mitocondrials detectades per fluorescència. Es de destacar l’augment de la translocació al nucli de l’Nrf2 produït principalment pel tractament amb CH. En una segona fase, s’ha utilitzat el model in vivo de la bossa d’aire en ratolí induït per CPPD. En aquest, l’administració de CH (100microg/bossa) i d’OT (3–6microg/bossa), ha reduït l’activació de caspasa1 i d’NFkappaB, així com l’alliberament de citocines proinflamatòries, confirmant els efectes ja observats en els macròfags. Aquest model ha permès demostrar l’efecte inhibidor d’ambdues molècules sobre la migració neutrofílica i l’alliberament de CXCL1. Finalment, s’ha posat a punt un model d’artritis gotosa induïda en ratolí per injecció de cristalls d’MSU on s’ha demostrat l’efecte antiinflamatori de CH (30mg/kg via oral) i OT (80-120microg/kg). L’administració d’ambdues molècules ha reduït significativament l’edema plantar, confirmant a més la inhibició de la migració neutrofílica i de citocines proinflamatòries, així com de l’activació de caspasa1 i NFkappaB. Tots aquest resultats demostren l’efecte antiinflamatori de CH i OT i suggereixen el seu potencial interès en el tractament de l’artritis gotosa i patologies relacionades es_ES
dc.format.extent 209 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject artritits gotosa es_ES
dc.subject caspasa-1 es_ES
dc.subject msu es_ES
dc.subject cppd es_ES
dc.subject 2,4,5-trimetoxi-2'-trifluorometilcalcona es_ES
dc.subject nf-kapab es_ES
dc.subject nrf2 es_ES
dc.subject ros es_ES
dc.title Modulació de l'artritis gotosa per dues molècules inhibidores de la caspasa-1 es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS MÉDICAS ::Farmacología ::Farmacognosia es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (8.738Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics