Una Qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer: el tractat De suppositionibus com a eina interpretativa
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Una Qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer: el tractat De suppositionibus com a eina interpretativa

DSpace Repository

Una Qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer: el tractat De suppositionibus com a eina interpretativa

Show simple item record

dc.contributor.author Rubio, Josep E.
dc.date.accessioned 2019-12-05T08:54:46Z
dc.date.available 2019-12-05T08:54:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/72387
dc.description.abstract En els sermons de sant Vicent Ferrer, les referències a qüestions fi losòfi ques ocupen un lloc secundari i subordinat al missatge moral. No obstant això, són prou freqüents i posen de manifest l'alta formació escolàstica del predicador valencià. En un dels sermons trobem un incís que explica una aparent anomalia gramatical en un passatge bíblic; una breu explicació que cobra sentit a partir del contingut del tractat sobre les suposicions dels termes escrit per sant Vicent en els seus anys de formació com a mestre de lògica. Una prova que els seus sermons no es poden entendre plenament sense tenir present les doctrines fi losòfi ques que sostenen el discurs teològic. In the sermons of Saint Vinc ent Ferrer, references to philosophical questions occupy a secondary, subordinate position to the moral message. However, they are quite frequent and show his high level of scholastic training. In one of the sermons we fi nd an insert that explains an apparent grammatical anomaly in a biblical passage: a brief explanation that makes sense drawing on the content of the treatise on the suppositions of the terms written by Saint Vicent during his years of training as a teacher of logic. This proves that his sermons cannot be fully understood without taking into account the philosophical doctrines that support theological discourse.
dc.language.iso cat
dc.relation.ispartof Anuario de Estudios Medievales, 2019, vol. 49, num. 1, p. 243-259
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source Rubio, Josep E. 2019 Una Qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer: el tractat De suppositionibus com a eina interpretativa Anuario de Estudios Medievales 49 1 243 259
dc.subject Sermons
dc.title Una Qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer: el tractat De suppositionibus com a eina interpretativa
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated 2019-12-05T08:54:47Z
dc.identifier.doi https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.09
dc.identifier.idgrec 135280

View       (1.192Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics