Temari de Farmacologia Ocular per al Grau d'Òptica i Optometria (part teòrica, 12 temes; curs 2019-2020)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Temari de Farmacologia Ocular per al Grau d'Òptica i Optometria (part teòrica, 12 temes; curs 2019-2020)

DSpace Repository

Temari de Farmacologia Ocular per al Grau d'Òptica i Optometria (part teòrica, 12 temes; curs 2019-2020)

Show simple item record

dc.contributor.author González Mas, María del Carmen
dc.date.accessioned 2019-11-18T11:22:21Z
dc.date.available 2019-11-18T11:22:21Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/72223
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract Tema 1. Principis generals De Farmacologia 1.1. Assajos clínics, Farmacovigilància, normativa legal de la utilització dels fàrmacs per L’òptic-optometrista 1.2. Farmacocinètica 1.3. Vies d’administració dels fàrmacs. Administració dels fàrmacs en l’ull 1.4. Mecanisme d’acció dels fàrmacs Tema 2. Fàrmacs midriàtics i miòtics Tema 3. Fàrmacs antiglaucomatosos Tema 4. Fàrmacs antibiòtics i antivirals Tema 5. Fàrmacs antiinflamatoris, analgèsics i antial·lèrgics Tema 6. Fàrmacs lubricants de la superfície ocular Tema 7. Anestèsics locals Tema 8. Fàrmacs utilitzats en la DMAE Tema 9. Teràpia Gènica Tema 10. Agents de diagnosi d’aplicació tòpica Tema 11. Iatrogènia i manifestacions de malalties sistèmiques a nivell ocular Tema 12. Productes Sanitaris utilitzats en la neteja de lents de contacte es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject farmacologia ocular es_ES
dc.subject óptica es_ES
dc.subject optometria es_ES
dc.subject farmacovigilància es_ES
dc.subject fàrmacs antiglaucomatosos es_ES
dc.subject antibiòtics es_ES
dc.subject antivirals es_ES
dc.subject antiinflamatoris es_ES
dc.subject analgèsics es_ES
dc.subject antihistamínics es_ES
dc.subject dmae es_ES
dc.subject teràpia gènica es_ES
dc.subject lubricants ocular es_ES
dc.subject iatrogenia ocular es_ES
dc.title Temari de Farmacologia Ocular per al Grau d'Òptica i Optometria (part teòrica, 12 temes; curs 2019-2020) es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS MÉDICAS es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel low es_ES
dc.description.abstractenglish Topic 1. General principles of pharmacology 1.1. Clinical trials, Pharmacovigilance, legal regulations of the use of drugs by optician-optometrist 1.2. Pharmacokinetics 1.3. Drug administration channels. Administration of drugs in the eye 1.4. Mechanism of action of drugs Topic 2. Mydriatic and myotic drugs Topic 3. Antiglaucomatous drugs Topic 4. Antibiotic and antiviral drugs Topic 5. Anti-inflammatory, analgesic and anti-allergic drugs Topic 6. Lubricating drugs on the ocular surface Topic 7. Local anesthetics Topic 8. Drugs used in the AMD Topic 9. Gene Therapy Topic 10. Topical application diagnostic agents Topic 11. Iatrogenia and manifestations of systemic illnesses at the ocular level Topic 12. Sanitary products used in the cleaning of contact lenses es_ES

View       (10.04Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics