Una educació literària transmèdia
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Una educació literària transmèdia

DSpace Repository

Una educació literària transmèdia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ibarra Rius, Noelia
dc.contributor.author Marín Martí, Fernando
dc.contributor.other Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-26T09:11:50Z
dc.date.available 2020-09-26T04:45:05Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.date.submitted 17/09/2019 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/71575
dc.description.abstract Els diversos canvis sorgits amb els mitjans de comunicació de masses condueixen a una evolució dintre del camp de la formació lectora i literària, obrint la porta a noves formes de llegir i consumir els textos propis de la cultura contemporània. Creiem doncs que ha arribat el moment de realitzar una profunda reflexió al voltant del que entenem per educació lectora i literària i la relació d’aquest camp amb altres manifestacions artístiques i literàries com ara el cinema, els còmics, els videojocs, la literatura best-seller o la narració televisiva. Cal tenir en compte doncs les noves possibilitats de l’educació literària per tal de formar als discents d’acord amb les necessitats lectores i culturals pròpies del segle XXI. La nostra reflexió teòrica girarà al voltant dels diversos punts que conformen el marc teòric. Partirem d’una reflexió entorn la nostra societat i el paradigma comunicatiu actual maracada per la globalització i els processos de concentració i convergència mediàtica, les relacions intertextuals al sí de la cultura mediàtica contemporània, els grans relats de masses propis del segles XX i XXI com ara el cinema blockbuster, les sèries de televisió, els còmics, els videojocs o la literatura best-seller, la suma de tots aquests relats a les narratives transmèdia, les possibilitats d’una formació lectora i literària més enllà del paper i d’un cànon literari formatiu plural i obert a diverses manifestacions artístiques i literàries. Tancarà aquesta reflexió teòrica un estudi del currículum actual d’educació secundària de les assignatures de Lengua castellana y literatura i Valencià: llengua i literatura a la comunitat valenciana. Així mateix, durem a terme una anàlisi de materials escolars per tal d’establir una panoràmica de la situació actual de la transposició didàctica dels mitjans de comunicació de masses dintre de l’àrea de llengua i literatura. Aquesta anàlisi es realitzarà des de l’eclecticisme metodològic combinant diversos paradigmes d’investigació i tant des d’una perspectiva quantitativa com des d’una perspectiva qualitativa. Formen el nostre corpus de materials 25 llibres de text de l’assignatura de Lengua castellana y literatura i 25 llibres de text de Valencià: llengua i literatura relatius als quatre cursos de l’educació secundària obligatòria. A més a més, tots aquests llibres pertanyen a les principals editorials amb més difusió a la Comunitat Valenciana. Pretenem, per tant, establir mitjançant una anàlisi quantitativa quant d’espai ocupen els relats de masses als llibres de text seleccionats i mitjançant una anàlisi del discurs estudiar la transposició didàctica d’aquests relats mediàtics, és a dir, si el que trobem als llibres reflexa o no allò que hem estudiat al marc teòric. Finalment, tanca el nostre treball una proposta d’intervenció d’aula que mitjançant la combinació de diverses metodologies didàctiques tracta d’unir l’educació mediàtica i l’educació literària. Així, mitjançant el treball per projectes com a metodologia didàctica general i partint de l’enfocament comunicatiu, l’enfocament per tasques i el pluralisme metodològic de la didàctica de la llengua i la literatura pretenem articular i generar els materials adients d’una proposta d’intervenció d’aula basada en el relat digital com a eina de creació i de transmissió literària. es_ES
dc.format.extent 1527 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject educació literària es_ES
dc.subject educació mediàtica es_ES
dc.title Una educació literària transmèdia es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es_ES
dc.embargo.terms 1 year es_ES

View       (16.05Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics